keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Suomalainen siirtolaisuus ja amerikansuomalaiset Karjalassa

Nälkä, köyhyys, työttömyys ja levottomuudet ovat ajaneet myös suomalaisia siirtolaisiksi.

Pohjoismaista muutti vuosina 1830–1930 noin 2,5 miljoonaa henkeä Pohjois-Amerikkaan. Suomen osuus muuttovirrasta oli noin 350 000 henkeä. Noin viidennes suomalaisista siirtolaisista palasi myöhemmin takaisin Suomeen.

Tuhansia amerikansuomalaisia (eri lähteistä riippuen luvut vaihtelevat 5 000 – 10 000 välillä) lähti 1920-luvun aikana ja 1930-luvun alussa rakentamaan työläisten unelmayhteiskuntaa Neuvostoliittoon. Lähdön taustalla oli monia syitä, joista yksi merkittävimmistä oli 1920-luvun loppupuolella alkanut talouslama ja siitä seurannut massatyöttömyys. Yhdysvaltain työoloja pidettiin myös paikoin kurjina. Osan muuttoa ohjasi vankka usko sosialismiin ja työläisten uudenlaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Neuvostoliiton kasvava talous kaipasi puolestaan työläisiä erilaisiin rakennushankkeisiin. Siirtolaisten saamiseksi Neuvostoliittoon tehtiinkin aktiivisesti töitä. Vallankumouksen jälkeisestä Venäjästä luotiin siirtolaisille ihanteellista kuvaa työläisten paratiisina.

1. Katsokaa Ylen Elävästä Arkistosta lyhytelokuva Amerikasta suomalaisten silmin vuodelta 1940. Mitä elokuva mielestänne kertoo siirtolaisuudesta? Millaisia odotuksia ja ajatuksia Yhdysvaltoihin liitettiin? 

2. Millaisen kuvan Ikitie antoi siirtolaisuudesta? Pohtikaa pareittain tai ryhmissä, miten elokuva kuvasi siirtolaisia. Pystyivätkö siirtolaiset vaikuttamaan itse omaan kohtaloonsa? Mitkä asiat heidän elämäänsä vaikuttivat? Onko elokuvan kuvaamilla suomalaissiirtolaisilla ja Suomeen viime vuosina tulleilla pakolaisilla mielestänne jotain yhteistä?

3. Miksi amerikansuomalaiset lähtivät Yhdysvalloista Neuvostoliittoon?
Jakakaa luokka kolmeen ryhmään. Jokaiselle ryhmälle annetaan tehtäväksi selvittää millainen maa 1) Neuvostoliitto 2) Suomi tai 3) Yhdysvallat oli 1930-luvulla. Ottakaa selvää ainakin maan valtiomuodosta, poliittisesta järjestelmä ja valtasuhteista, taloustilanteesta ja ihmisten yleisistä elinoloista. Vertailkaa keräämiänne tietoja luokan kesken.

Lähteet ja lisätietoa:

Siirtolaisinstituutti
Pitkänen, Silja, Sutinen, Ville-Juhani, Amerikansuomalaistan tarinat, Tammi, 2014.