keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Reesustekijä ja rössypottu: veren biologiaa ja kulttuuria

Veressä on voimaa. Kyseisen väitteen voi vahvistaa katsomalla Isänmaallinen mies -elokuva, jossa kehoissamme virtaava punainen neste saa jopa myyttiset mittasuhteet: oikeanlaisella verellä voitetaan niin urheilukisat kuin naisen sydän. Veri herättää ihmisissä monenlaisia mielikuvia ja jopa fyysisiä tuntemuksia. Se on aineena elintärkeää, mutta väärässä paikassa se on vaarallista niin biologisesti kuin kulttuurisestikin.

 • Millä eri tavoin elokuvassa suhtauduttiin vereen? Miten verta elokuvassa kuvailtiin tai määriteltiin? Muistatko vielä mitä vereen liittyvä käsitteitä elokuvassa esiintyi? Herättivätkö elokuvan verensiirtoa kuvaavat kohtaukset sinussa erityisiä tunteita? Jos vastasit myöntävästi, miksi arvelisit niin käyvän? Miksi veri on joistakuista ällöttävää tai vastenmielistä?

1. Sanatehtävä. Kirjoittakaa ryhmässä ylös paperisuikaleille kaikki sanat tai asiat, jotka tulevat verestä mieleen. Kun olette valmiit, yrittäkää koota yhteen tai ryhmitellä ryhmänne keksimät sanat, asiat ja käsitteet.

 • Millaisia sanoja ja sanaryhmiä keksitte? Oliko yksittäisiä sanoja vaikeaa sijoittaa eri ryhmiin? Keksittekö sanoja, jotka liittyvät jollain tavalla veren biologisiin ominaisuuksiin ja tehtäviin? Entäpä keksittekö sanoja, joilla viitataan siihen miten ihmiset suhtautuvat vereen tai mitä he ajattelevat siitä? Esiintyikö sanoissanne vereen liittyviä uskomuksia tai tapoja?

2. Selvitystehtävä. Selvitä oppikirjan tai Internetin avulla vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat veren tehtävät elimistössä? Anna ainakin 4 esimerkkiä.
 • Selitä muutamalla lauseella miten verenkierto kehossa tapahtuu.
 • Millainen aine veri on? Millaista osasista se koostuu? Luettele veren eri solutyypit tehtävineen. Selitä lisäksi käsitteet veriplasma ja hemoglobiini.
 • Mihin perustuvat veriryhmät ja mitkä ne ovat. Mikä on reesustekijä?
 • Miksi verensiirtoja tehdään? Mitä verensiirrossa käytännössä tapahtuu? Miten veriryhmät liittyvät verensiirtoihin? Mitä riskejä näihin liittyy ja miten niitä pyritään vähentämään?
 • Muistele ja kertaile vielä miten verestä oppimasi asiat tulivat elokuvan kerronnassa esiin!

3. Pohdiskelu- ja keskustelutehtävä.  Selittäkää toisillenne mitä seuraavilla asioilla, sanonnoilla tai puheenparsilla tarkoitetaan:

 • ”Se sai vereni kiehumaan!”
 • juosta veren maku suussa
 • varas jäi kiinni verekseltään
 • veret seisauttava vaalivoitto
 • ”Kerjäätkö verta nenästäsi?”
 • veri veti jatkamaan perheyritystä
 • verestää muistoja
 • ”Tuossapa verevä nainen!”
 • veri on vettä sakeampaa

Miten mielestäsi yllä olevat sanonnat kuvastavat ihmisten suhdetta vereen? Millaisia uskomuksia siihen liittyy?

Muistatko ja tiedätkö millaisia kieltoja tai sääntöjä vereen liitetään eri kulttuureissa tai uskonnoissa? Miksi esimerkiksi Jehovan todistaja kieltäytyy verensiirrosta tai miksi juutalainen tai muslimi ei halua maistaa verilettuja? Oletko itse koskaan syönyt veripalttua tai mustaa makkaraa? Maistuiko? 

Pohdi vielä miten verta on käsitelty tai nostettu esiin elokuvan eri lajityypeissä? Esim. kauhuelokuvissa? Millainen symboli veri Isänmaallisessa miehessä on?

Vaativampia lisätehtäviä

1. Veriryhmän periytymistehtävä. Tutustu veriryhmien periytymiseen ja tee Opetushallituksen nettisivuilla oleva tehtävä 4.

2. Kirjallinen elokuva-analyysi. Laadi parin sivun mittainen kirjallinen elokuva-analyysi, jossa pohdit erityisesti veren kulttuurisia merkityksiä. Käytä aineistona Isänmaallinen mies -elokuvaa sekä muita tietolähteitä, kuten muita näkemiäsi elokuvia tai lukemiasi kirjoja. Käytä halutessasi apunasi myös seuraavaa tekstikatkelmaa.  

Maineikas brittiläinen antropologi Mary Douglas (1921–1997) on esittänyt teoksessaan Puhtaus ja vaara: rituaalisen rajanvedon analyysi (1966/2000) käsityksensä tavasta, jolla ihmiset eri kulttuureissa luokittelevat asioita likaisiksi tai puhtaiksi. Hänen mukaansa lika on oikeastaan epäjärjestystä. Puhtaus on vastaavasti järjestystä. Kuvittele vaikkapa jugurttia: kun se on purkissa, se mielletään puhtaaksi aineeksi.  Jos sitä valuu syödessä paidalle, samainen jugurtti muuttuu yhtäkkiä liaksi. Rinnuksille tippunut ruoka tekee paidasta likaisen.

Douglasin mukaan erityisesti ihmisruumiin näkyvät eritteet herättävät tunteita, sillä niiden ikään kuin kuuluisi olla ruumiin sisällä. Veri, kyyneleet, siemenneste, uloste ja virtsa ovat kulttuurista toiseen voimakkaita, suorastaan vaarallisia lian tai saastan symboleita. Tämä johtuu siitä, että ne ovat aineina läpäisseet ihmiskehon rajat. Ihmisruumiin tuottamat eritteet eivät ole kulttuurisesti tarkasteltuna yksiselitteisesti hyviä tai pahoja. Joissakin kulttuureissa esim. virtsalla tai ulosteella uskotaan olevan parantavia voimia. Veri on usein mielletty elämän tai elinvoimaisuuden symboliksi. Toisaalta veri liittyy monessa kulttuurissa läheisesti myös väkivaltaan ja kuolemaan. Ihmiskeho on itsessään kulttuurisen vaaran paikka, koska ruumiin aukot ovat tabuja, usein kiellettyjä tai voimakkaita tunteita herättäviä rajanylityskohtia. Niissä kohon ulkoiset ja sisäiset osat kohtaavat ja tulevat näkyviksi. Esimerkiksi suu on tällainen aukko tai rajakohta ja siinä oleva sylki on kulttuurisesti samalla sekä puhdistavaa että saastuttavaa.

Douglasin mielestä ihmiset siirtävät tätä ruumiillisen rajanylityksen pelkoa tai vaaraa myös ympäröivään maailmaan. Tämän vuoksi muunkinlaiset fyysiset tai käsitteelliset luokitteluihin liittyvät rajat aiheuttavat kulttuurista vaaraa. Tästä Douglas mainitsee esimerkkinä valtiollisten rajojen ylittämisen. Rajanylitys aiheuttaa aina rituaalista toimintaa: on viisumeita, metallinpaljastimia, huumekoiria, passien ja matkatavaroiden tarkastusta, jonoja ja byrokratiaa. Valtiollinen raja on viimekädessä ihmisten määrittelemä ja keksimä. 

3. Taideteosanalyysi. Kirjoita lyhyt taideteosanalyysi taiteilija Timo Heinon teoksesta ”Valtimo”, jonka toteutuksessa on käytetty sian verta.  Käytä analyysin apuna yllä olevaa tekstikatkelmaa, kuvalinkkiä teostietoineen ja elokuvassa esiintyneitä veren symboliikkaan liittyvä teemoja. Kuvaan ja teostietoihin pääset tästä linkistä.

 

Osioon liittyvät tietolähteet ja linkit: