keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Buddhalaisuus Ito-dokumentissa

Elokuva ei ole suoranaisesti dokumentti buddhalaisuudesta. Enemmänkin kyse on henkilökohtaisesta nuoren buddhalaispapin muotokuvasta. Elokuvan keskusteluissa sivutaan silti monia buddhalaisuuteen liittyviä teemoja. Fujioka pohtii esimerkiksi karmaa ja jälleensyntymää. Japanilaiseen uskonnollisuuteen liittyvä synkretismi tulee myös ohimennen esiin. Elokuvan otsikossa mainitaan käsite kilvoittelu. Ehkä elokuvan voisi myös tulkita eräänlaiseksi tutkielmaksi nuoren pappismunkin henkisestä kilvoittelusta.

Keskeisiä käsitteitä: karma, jälleensyntyminen, synkretismi ja kilvoittelu.

Samsara

Vanhassa intialaisessa kosmologiassa kuvattiin luonnon rytmiä. Päivä seuraa yötä, aurinko nousee ja laskee, vuodenajat vaihtuvat sekä maanviljelyn vuotuinen kierto kuvastaa tätä kiertoa. Muinaiset intialaiset ajattelivat myös ihmiselämän ja kuoleman seuraavan tällaista kiertoa, jossa käydään läpi monia syntymiä ja kuolemia. Tätä prosessia kutsuttiin käsitteellä samsara. (Morris 2008, 48) Samsara tarkoittaa uudelleen syntymisen ja elämän kiertokulkua buddhalaisuuden  ja hindulaisuuden mukaan. Buddhalaisuuden mukaan samsaraa luonnehtii dukkha eli kärsimys tai epätyydyttävyys.

Karma ja jälleensyntyminen

Karma tarkoittaa toimintaa. Kaikella toiminnalla on seurauksensa ja vaikutuksensa.

Buddhalaisuudessa  korostuu ihmisen oma vastuu teoistaan. Pyrkimys jälleensyntymiseen parempiin olosuhteisiin tai jopa koko jälleensyntymisen kierrosta vapautumiseen vaatii aktiivista toimintaa ja ehkä myös ponnistelua kahdeksanosaisen polun seuraamisessa.