keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lähteitä ja lisälukemista

 

Kirjallisuutta Kalevalasta
 • Viimeinen väinämöinen. Näkökulmia kansalliseepokseen." Toim. Niina Roininen. Turku: Kirja-Aurora (2000)
 • Asplund, Anneli 1998: Kalevala. Suomalaisten kansalliseepos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Kalevalaseura.
 • Anttonen, Pertti & Kuusi, Matti 1999: Kalevala lipas. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura.
 • Korpinen, Tuulikki 1986: Sammon ainekset. Helsinki: Yliopistopaino. 
 • Muinaisrunot ja todellisuus. Suomen kansan vanhojen runojen historiallinen tausta. 1987. Historian aitta XX. 
 • Mäkinen, Kirsti 2004: Sammon sanat. Kalevalan sitaatteja. Helsinki: Otava.
 • Pentikäinen, Juha 1989: Kalevalan maailma. Helsinki:Yliopistopaino.
 • Pore, Unto 1973: Kalevalan arvoitus. Helsinki: Ruusu-Risti.

Kirjallisuutta kansanperinteestä

 • Polttila, Brita 1982: Pohjan portit. Kuvitelmia kuvitelmista. Helsinki:Tammi.
 • Suomen kansankulttuurin kartasto 2. Suomen perinneatlas. 1992. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Talve, Ilmar 1990: Suomen kansankulttuuri. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
 • Virtanen, Leea 1988: Suomalainen kansanperinne. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Kirjallisuutta myyteistä
 • Campbell, Joseph 1990: Sankarin tuhannet kasvot. Helsinki:Otava.
 • Cotterell, Arthur 2002: Maailman myytit ja tarut. Helsinki: WSOY.
 • Lévi-Strauss, Claude, 1984: Anthropolgy and Myth. Oxford: Basil Blackwell.
 • Lévi-Strauss, Claude 1986: The Raw and the Cooked. Introduction to a Science of Mythology. Penguin Books.
 • Simonsuuri, Kirsti 1994:Ihmiset ja jumalat. Myytit ja mytologiat. Helsinki: Kirjayhtymä.
Lehtiartikkelit
 • Jussi Ahlroth: ”Jadesoturi vei KalevalanKiinaan” Helsingin sanomat 6.10.2006
 • AJ Annilan haastattelu, Episodi 8/2006.