keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

ALAKOULU

Miten olosuhteet muuttuvat järvessä eri vuodenaikoina

1. Pohdi miten seuraavat elottomat ja elolliset ympäristötekijät vaihtelevat eri vuodenaikoina (talvi, kevät, kesä, syksy). Käsittele jokainen vuodenaika erikseen. Lisää järviallasta eri vuodenaikoina esittävään tehtäväpohjaan elottomat tekijät ja elolliset tekijät joko kirjoittamalla tai piirtämällä.

Elottomat tekijät:

 • Valaistus/Valon määrä
 • Lämpötila (pohjalla ja pinnassa)
 • Veden sekoittuminen
 • Happipitoisuus
 • Ravinteiden [fosfori ja typpi] määrä

Elolliset tekijät:

 • Kasvien tila
 • Kalat
 • Vesilintujen määrä
 • Vesinisäkkäiden määrä
 • Selkärangattomien määrä
 • Sammakkoeläimet vedessä
 • Yksisoluisten levien määrä


2. Selitä mitä tarkoitetaan käsitteellä täyskierto

3. Selitä mitä tarkoitetaan käsitteillä osittainen ja täydellinen muodonvaihdos. Mainitse esimerkkieläin kummastakin.


Miten eliöt ovat sopeutuneet eri olosuhteisiin

1. Tarkastele seuraavia kuvia vedessä osittain tai kokonaan elävistä eläimistä. Mieti miten kukin eläin on sopeutunut vesielämään.

Pohdi erityisesti seuraavia asioita:

 • Hengittäminen vedessä
 • Ravinnon hankinta vedessä
 • Lisääntyminen ja yksilönkehitys vedessä
 • Aistit vedessä
 • Liikkuminen vedessä
 • Sukeltaminen
 • Lämmönsäätely

2. Pohdi maaeläinten suhdetta vesistöihin. Esimerkiksi miten hirvi maaeläimenä kykenee liikkumaan uimalla vesistöjen yli uppoamatta ?

Nokkia ja jalkoja

1. a) Tarkastele oheisia kuvia.

1. b) Etsi pareittain samankaltaiset linnut.

2. Millaisen vihjeen nokka ja koivet antavat linnun ravinnonhankintatavasta ja ravinnosta?

 

YLÄKOULU JA LUKIO

Miten olosuhteet muuttuvat järvessä eri vuodenaikoina

1. Pohdi miten seuraavat elottomat ja elolliset ympäristötekijät vaihtelevat eri vuodenaikoina (talvi, kevät, kesä, syksy). Käsittele jokainen vuodenaika erikseen. Lisää järviallasta eri vuodenaikoina esittävään tehtäväpohjaan elottomat tekijät ja elolliset tekijät joko kirjoittamalla tai piirtämällä.

Elottomat tekijät:

 • Valaistus/Valon määrä
 • Lämpötila (pohjalla ja pinnassa)
 • Veden sekoittuminen
 • Happipitoisuus
 • Ravinteiden [fosfori ja typpi] määrä

Elolliset tekijät:

 • Kasvien tila
 • Kalat
 • Vesilintujen määrä
 • Vesinisäkkäiden määrä(Selkärangattomien määrä
 • Sammakkoeläimet vedessä
 • Yksisoluisten levien määrä

2. Selitä mitä tarkoitetaan käsitteellä täyskierto

3. Selitä mitä tarkoitetaan käsitteillä osittainen ja täydellinen muodonvaihdos. Mainitse esimerkkieläin kummastakin.


Miten eliöt ovat sopeutuneet eri olosuhteisiin

1. Tarkastele seuraavia kuvia vedessä osittain tai kokonaan elävistä eläimistä. Mieti miten kukin eläin on sopeutunut vesielämään.

 • Ahven
 • Rupikonna
 • Kuikka
 • Saimaannorppa
 • Sudenkorento
 • Rapu
 • Saukko

Pohdi erityisesti seuraavia asioita:

 • Hengittäminen vedessä
 • Ravinnon hankinta vedessä
 • Lisääntyminen ja yksilönkehitys vedessä
 • Aistit vedessä
 • Liikkuminen vedessä
 • Sukeltaminen
 • Lämmönsäätely

2. Pohdi maaeläinten suhdetta vesistöihin. Esimerkiksi miten hirvi maaeläimenä kykenee liikkumaan uimalla vesistöjen yli uppoamatta ?

Nokkia ja jalkoja

1. a) Tarkastele oheisia kuvia:

 • Kurki
 • Silkkiuikku
 • Merikotka
 • Sääksi
 • Laulujoutsen
 • Sinisorsa

1. b) Etsi pareittain samankaltaiset linnut.

2. Millaisen vihjeen nokka ja koivet antavat linnun ravinnonhankintatavasta ja ravinnosta?