keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Joen Toisella Puolen / Greenlit Productions
  1. Palatkaa elokuvan katsomisen jälkeen keräämiinne mielikuviin naisten asemasta ja elämästä Lähi-idässä. Miten dokumentin katsominen vaikutti mielikuviinne?
  • Millaiseksi dokumentti kuvaa naisista koostuvaa yhteisöä ja heidän välisiään suhteita?

Pohjois-Syyrian kurdien vallankumousta on kutsuttu myös naisten vapauttamisen vallankumoukseksi. Liikkeen ideologinen johtohahmo Abdullah Öcalan onkin todennut, että ”yksikään yhteiskunta ei voi olla vapaa ilman naisten vapautusta.”

Naiset osallistuvat paitsi asevoimiin, myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kaikissa ylemmissä päätäntäelimissä onkin oltava vähintään 40% naisedustus. Lähes kaikissa ministeriöissä on käytössä kaksoisministeriys eli yksi nais- ja yksi miesministeri.

2. Ottakaa selvää Suomen poliittisten johtopaikkojen sukupuolijakaumasta THL:n sivuilta sekä tasapuolisuussäännöstä Tasa-arvovaltuutetun sivuilta. Miten sukupuolten välinen tasa-arvo mielestänne toteutuu Suomen poliittisessa päätöksenteossa? Entä yhteiskunnassa muuten?

3. Miten dokumentin naiset suhtautuvat miehiin? Edustaako suhtautuminen käsitystänne tasa-arvosta? Miksi/miksi ei?

4. Rojavassa toimii vain naisille tarkoitetut naisten itsepuolustusjoukot sekä turvallisuusjoukot, joka hoitaa naisiin ja lapsiin kohdistuvia rikoksia sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa sekä viharikoksia. Lisäksi Pohjois-Syyriaan on perustettu useita niin kutsuttuja naisten taloja, jonne naiset voivat tulla asumaan ja opiskelemaan ja jonne miehiltä on pääsy kielletty. Naistentalon eli Jinwarin toimintaan voi tutustua tarkemmin videon Jinwar – A Women’s Village Project– videon avulla:

  • Miksi naiset kokevat tarvitsevansa ryhmiä ja tiloja, joihin miehet eivät pääse? Millaisille sukupuolen mukaan jaotelluille tiloille Suomessa on tarvetta vai onko ylipäätään? Miksi/miksi ei?