keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

“En minä ole mikään probleema!” – naisen asema ja luokkayhteiskunta

Tuomari Kaarle Kristian Soratie (Tauno Palo) ja Hulda Juurakko (Irma Seikkula)

Vuonna 1937 valmistunut Juurakon Hulda on harvinaisuus aikansa elokuvien joukossa, sillä siinä on mukana avoimen poliittista sanomaa ja naisasiaa. Päähenkilö on itsenäinen ja voimakas nainen, jolla on vahvoja omia mielipiteitä. Ei ihme, että elokuva nostatti aikoinaan myös pientä kohua. Yritettiinpä joissakin talouksissa kuulemma estää tämän esifeministisen elokuvan katsominen palvelusväeltä." Luonnehditaan elokuvaa Ylen Kesäkinon Juurakon Hulda artikkelissa.

1. Katso uudestaan elokuvan alku (n. 2:00-4:00). Mitä voit tämän katkelman perusteella päätellä elokuvan historiallisesta kontekstista ja päähenkilöstä Huldasta?

2. Katso katkelma elokuvasta KAVI:n Elävä muisti-sivustolta. Miten tässä katkelmassa tulee esiin sääty ja sukupuoli? Miten kohtauksessa esiintyvät henkilöt tuomari Soratie ja Hulda suhtautuvat omaan luokka-asemaansa ja sukupuoleensa tämän katkelman ja koko elokuvan perusteella?

3. Listaa elokuvan mies- ja naishahmot sekä maaseudulla että kaupungissa. Millaisia he ovat ja miten poikkeavat toisistaan? Hulda ja taivaanrannanmaalari ovat ainoat maaseudun ja kaupungin rajan ylittävät hahmot, millaisina he näyttäytyvät eri ympäristöissä, maaseudulla ja kaupungissa?

4. Miten Huldan sosiaalista nousua kuvataan elokuvallisesti?

5. Tuomari Soratien naimaton Conny-täti toteaa "en ole koska uskaltanut toivoa itselleni omaa elämää." Mitä hän tällä mahtaa tarkoittaa? Mitä tädin hahmosta voidaan elokuvan perusteella päätellä? Millaisia vaihtoehtoja naimattomalla säätyläisnaisella 1930-luvulla elämässään oli?

6. Muistelkaa yhdessä ja kirjatkaa ylös elokuvan kohtauksia, joissa sääty ja luokka-asema nousevat esiin.

7. Elokuvassa sivutaan monia Suomen historiaan liittyviä ilmiöitä, paikkoja ja henkilöitä. Jakaantukaa pienryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden ilmiön, johon ryhmä tutustuu tarkemmin ja etsii lisätietoa. Lopuksi tiedot jaetaan muille ryhmille.

  • Miina Sillanpää
  • Edistyspuole
  • Kansanvalistus ja vapaa sivistystyö
  • Ravintola Kämp
  • Sääksmäki

Tietoa naisten oikeuksien historiasta löytyy mm. seuraavista lähteistä:
THL: Tasa-arvon edistysaskeleita
Saara Tuomaala: Holhouksenalaisuudesta koulutetuksi ja vapaaksi kansalaiseksi
Kansan Uutiset: Sata vuotta, jotka mullistivat naisten elämän
Ennen ja nyt: Vasemmistonaisten mahdollisuudet 1930-luvun Suomessa