keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Juurakon Hulda (Irma Seikkula)

1. Elokuvan pohjana olleen näytelmän kirjoittaja Juhani Tervapää on nimimerkki, jota käytti Hella Wuolijoki. Mutta kuka Wuolijoki oli? Ota selvää! 
Selvitä myös, miksi Wuolijoki kirjoitti salanimellä Juhani Tervapää.
Apuna voit käyttää esim. seuraavia lähteitä:
Helsingin yliopisto: 375 humanistia
Helmet: Monikasvoinen Hella Wuolijoki
Koulukino: Hella W -oppimateriaali

  • Tee tiedonhaun tuloksista esitys haluamallasi menetelmällä (kirjoittamalla, videona, miellekarttana tms.) ja esittele se muille.

2. Etsikää Hella Wuolijoen näytelmäteksti Juurakon Hulda ja tutustukaa näytelmään. Valitkaa jokin kiinnostava kohtaus, jakakaa roolit ja lukekaa kohtaus ”suomifilmityyliin”. Keskustelkaa millaiselta Wuolijoen 1930-luvuilla kirjoitettu kieli maistuu? Miltä elokuvassa  puhuttu kieli kuulostaa? Miten se eroaa tämän päivän kielestä?
(Tehtävä muokattu Koulukinon Hella W -oppimateriaalin pohjalta.)

3. Kirjoittakaa ryhmissä elokuvan tapahtumien jälkeiseen aikaan sijoittuva lyhyt kohtaus Huldan ja tuomari Soratien välille. Yrittäkää jäljitellä elokuvan kieltä ja tyyliä. Näytelkää kohtaus muille ryhmille.

4. Lukekaa Hella Wuolijoelle osoitettu ihailijakirje Hella W -elokuvan oppimateriaalista. Millaisen vaikutuksen Juurakon Hulda on kirjeen kirjoittajaan tehnyt?