keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Pohtikaa elokuvan pohjalta seuraavia kysymyksiä:

 • Miten kiusaamiseen puututtiin elokuvassa? Kenen toimesta? Mitä siitä seurasi?
 • Miksi Jochem ei laittanut kiusaajille vastaan?
 • Mitä mieltä olet Davidin ja Veran toiminnasta? Puolustivatko he Jochemia kiusaajilta?
 • Miten elokuvan aikuiset toimivat kiusaamisen ehkäisemiseksi?

Mitä sä tekisit?

 • Katsokaa seuraavat YLE:n Summerin videot kiusaamiseen liittyen. Mitä ajatuksia videot teissä herättävät? Oletko samaa mieltä keskustelijoiden kanssa kiusaamisen luonteesta? Miltä keskustelijoiden neuvot vaikuttavat?
  YLE Summeri: ”MILLÄ KIUSAAMINEN LOPPUU, Pinsku ja Jooseppi? | TBT”
  YLE Summeri: ”Säpinää – Kiusaaminen”
  Miettikää pareittain tai pienryhmissä, miten kiusaamista koulussa voisi ehkäistä, miten siihen pitäisi puuttua ja kenen toimesta. Pohtikaa asiaa niin elokuvan kuin videoiden valossa.
 • Miten elokuvassa puututtiin tai oltiin puuttumatta kiusaamiseen? Kuka lopulta teki ratkaisun, jonka ansiosta kiusaaminen tuli kaikkien tietoon? Mitä tiedon julkistamisesta seurasi?
 • Kenen kuuluu puuttua kiusaamiseen? Miten siihen voi puuttua? Kenen kaikkien on hyvä tietää kiusaamisesta? Voiko yksi ihminen luokassa vastustaa kiusaamista vai onko se koko ryhmän tai koulun tehtävä?
  Voitte käyttää apuna mm. seuraavia Amnestyn ja Suomen Mielenterveysseuran harjoituksia. Voitte myös ottaa selvää, miten esimerkiksi eri julkisuuden henkilöt ovat selvinneet kiusaamisesta ja mitä heillä on sanottavaa asiasta.
  Amnesty: Omat rajat ja toisten kunnioittaminen. Tutustukaa Amnestyn ”Mun rajat” –oppimateriaaliin ja valitkaa sieltä ryhmällenne käytettävän ajan puitteissa sopiva tehtävä. Suosituksia: PMMP -videotervehdys, Olet osiesi summa, Stop-leikki, Ryhmäpaine, Mulla on, Mä kans.
  Suomen Mielenterveysseura: Tunne- ja kaveritaidot: Tutustukaa kortteihin ja niiden pohjalta ideoituihin tehtäviin. Voitte tulostaa kortit itse tai tilata valmiin pakan ohjeineen sivustolta. Tunne- ja kaveritaitokortit.
  Mannerheimin Lastensuojeluliiton vinkit: Kiusaamisen ehkäiseminen (video), Kiusaamisen ehkäiseminen (kirjallinen materiaali), Ryhmäyttäminen (video).


Liian myöhäistä?

Milloin kiusaaminen on edennyt liian pitkälle? Onko koskaan liian myöhäistä puuttua kiusaamiseen? Elokuvassa annetaan ymmärtää, että Jochemin kohdalla kiusaaminen oli jatkunut jo pitkään, ja hänen paha olonsa oli ehtinyt kasvaa niin suureksi, että hän teki oman ratkaisunsa kiusaamisen päättämiseksi. Tieto Jochemin kuolemasta järkytti koko koulua, myös kiusaajia, jotka joutuivat tekemisistään vastuuseen.

 • Mitä ajatuksia Jochemin itsemurha teissä herättää? Osasitteko aavistaa asian elokuvan alkaessa, tai elokuvan aikana?
 • Pohtikaa, millä eri tavoin Jochemia olisi voinut auttaa, ja mikä avun merkitys olisi ollut. Miksi David tai Vera eivät ilmoittaneet luokanvalvojalle (tai koulun rehtorille tai terveydenhoitajalle) heti, kun huomasivat Jochemin pahan olon? Miksi Jochemin vanhemmat eivät puuttuneet asiaan, vaikka huomasivat oman lapsensa voivan huonosti?
 • Pohtikaa, miten itse auttaisitte lähimmäistä tai luokkatoverianne, joka voi huonosti. Voitte käyttää apuna MLL:n Nuortennetin tekstiä ”Mielessä itsemurha”. Voitte tutustua myös Prinsessa-elokuvan oppimateriaalin itsemurhaa käsittelevään osuuteen sekä Suomen Mielenterveysseuran artikkeliin "Miten auttaa itsemurhaa harkitsevaa".