keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan herättämät tunteet

 • Pohtikaa, mitä tarkoitetaan tunnekokemuksella ja elokuvan katsomiskokemuksella. Miettikää sitten, mitkä elokuvat ovat jääneet mieleenne niiden herättämien tunteiden pohjalta. Mitkä tunteet nousevat päällimmäisenä esille elokuvista, ilon vain surun tunteet? Nouseeko mieleesi joku tietty elokuva tai joku tietty kohtaus? Miksi elokuvat herättävät joskus vahvojakin tunteita (esimerkiksi saavat itkemään, yökkimään tai nauramaan vedet silmissä)? Elokuvien sanotaan toimivan tunteiden tulkkina, mitä tällä tarkoitetaan?
 • Käykää vielä läpi seuraava Mediataitokoulun kuvaus median herättämistä tunteista; voitte käyttää sitä myös tehtävien apuna:
  Mitä oikeastaan tarkoitetaan kun “sydän on särkynyt” tai jollakin on “perhosia vatsassa”? Sanonnat voivat tarkoittaa hieman eri asioista eri ihmisille, mutta niitä vastaavat tunteet ovat myös ihan oikeita tuntemuksia kehoissamme. Perustunteiksi voidaan ajatella kuitenkin onnellisuutta, hämmästyneisyyttä, surua, vihaa, inhoa ja pelkoa. Muita tunteita voivat olla esimerkiksi huvittuneisuus, syyllisyys, häpeä, helpotus, ilo ja rakkaus. Ihmiset voivat kokea tunteita eri puolilla kehoa ja eri tunteita voidaan kokea myös samanaikaisesti. Tunteet eivät ole suoraan negatiivisia tai positiivisia luonteeltaan vaan kokemus tunteesta voi riippua tilanteesta. Esimerkiksi elokuvan surullinen kohtaus voi koskettaa ja tuntua palkitsevalta, kun taas suru menetyksen johdosta puolestaan voi tuntua jopa musertavalta. Joskus sama tilanne tai mediasisältö voi herättää monenlaisia tunteita. Tunteita ei ole kuitenkaan aina helppo tunnistaa tai pukea sanoiksi. Musiikilla ja äänitehosteilla on suuri rooli esimerkiksi elokuvan tunnelman luomisessa. Musiikilla voidaan ohjata katsojaa kokemaan elokuvan tapahtumat halutulla tavalla. Kun musiikkia muutetaan tai se puuttuu, muuttuu myös elokuvasta välittyvä tunnelma.
  Lähde: Mediataitokoulu / Mediakartan tuntijat. Tunteita ja mediaa käsittelevä materiaali mediakasvatukseen
 • Mitä kohtauksia elokuvasta jäi mieleenne? Miksi juuri nämä kohtaukset ovat jääneet mieleen?
 • Mitä tunteita elokuvan eri kohtaukset herättivät elokuvaa katsellessa, tai jälkeenpäin elokuvaa muistellessa? Oliko tunne yhtä voimakas elokuvan aikana kuin jälkeenpäin muistellessa?
 • Miten elokuvantekijä on mielestäsi käsitellyt kiusaamisen tematiikkaa? Onko se esitetty uskottavasti ja aidosti? Muuttuivatko tunteesi elokuvan aikana, tunsitko esimerkiksi erilaisia tunteita elokuvan alussa kuin elokuvan lopussa?
 • Pohtikaa, millä keinoin elokuvan kautta voidaan herättää tunteita. Voiko pelkällä näyttelemisellä herättää katsojassa suuria tunteita vai tarvitaanko mukaan esimerkiksi musiikkia tai erikoistehosteita? Onko näyttelijävalinnoilla vaikutusta tunteiden välittämiseen? Voiko animaatioelokuva herättää tunteita?
 • Pohtikaa, ovatko elokuvan herättämät tunteet jollain tapaa vähemmän merkityksellisiä kuin oikeassa elämässä koetut tunteet. Voiko elokuvan kautta oppia kohtaamaan eri tunnekokemuksia, joita voi myöhemmin hyödyntää oikeassa elämässä?
 • Voitte jatkaa aiheesta vielä seuraavien, Leijonankesyttäjä-elokuvaan liittyvien harjoitteiden avulla.