keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Nuorisokuvaukset suomalaisessa elokuvassa

1. Käpy selän alla näytti ensimmäisen kerran kuinka nuoret oikeasti elävät”, tiivisti Kirsti Wallasvaara vuonna 1992. Elokuvan nuorten näyttelijöiden onkin sanottu antaneen kasvot omalle suuren murroksen sukupolvelleen sekä sen arvoille ja maailmankuvalle.

  • Millainen on 1960-luvun nuori elokuvan perusteella, miten silloinen nuoruus ja nuoret eroavat nykynuorista? 
Elokuvan antamaa kuvaa nuorisosta kauhisteltiin ja mm. nimimerkki ”21-vuotias kiltti tyttö” vastasi kauhisteluihin lehden yleisöpalstalla näin: ”Sille piispalle, joka aikoi viiltää ranteensa auki, jos nuoriso on sellaista, kuin elokuvassa ”Käpy selän alla” – toivottavasti hän on jo perunut aikomuksensa, sillä uskallan väittää suurimman osan meistä opiskelijoista olevan ”sellaisia.” ”Kävyn” nuoret eivät suinkaan edes olleet pahinta laatua, tavallisia, epävarmoja, nuoria ihmisiä vain. (…) Voi rakas vanha väki, tajutkaa jo nyt! Emme me (kaikki) ole jumalankieltäjiä, vaikka käyttäydymmekin noin inhimillisellä tavalla. Meillä on arvoja ja päämääriä, harrastuksia ja usko hyvään. Vaikka meillä nyt onkin ristiriitoja oman itsemme kanssa, selviämme  niistä vähitellen iän mukana ja maailma tulee pysymään pystyssä vielä sittenkin kun me sitä hallitsemme.” 
  • Mitä nykyajan nuorisossa ja nuorisokulttuurissa kauhistellaan? Keskustelkaa omista kokemuksistanne. Kirjoittakaa yleisöosastokirjoitus nykynuorison kauhistelijoille. 
2. Tutustukaa elokuvan henkilöihin. Muistatteko vielä ystäväkirjat, joihin etenkin tytöt pyysivät ystäviään ja koulukavereitaan täyttämään tietoja itsestään? Tutustukaa elokuvan nuoriin päähenkilöihin täyttämällä ystäväkirja heidän näkökulmastaan. Laatikaa ensin kirjan kysymykset. Voitte muistella mahdollisesti itse täyttämiänne kirjoja tai etsiä vinkkejä netistä. Valitkaa sitten yksi elokuvan hahmoista, joko Santtu, Riitta, Leena tai Timo ja miettikää mitä saitte hänestä elokuvan perusteella selville. Täyttäkää sitten laatimanne ystäväkirja hänen näkökulmastaan. Ottakaa huomioon aikakausi, mitä musiikkia silloin kuunneltiin, mitä elokuvia katsottiin jne. 
 
3. Listatkaa näkemiänne suomalaisia nuorten elokuvia, kuinka monta olette nähneet ja mitä teille on jäänyt niistä mieleen? Esitelkää oma listanne lopuksi muille ja keskustelkaa yhdessä millaisia suomalaisen elokuvan nuorisokuvaukset ovat yleensä olleet, onko niistä löydettävissä yhteisiä piirteitä? Entä löytyykö niistä samastumiskohteita, tunnistatteko tulkinnoista omia tuntojanne? Miten vertaisitte suomalaista nuorten elokuvaa ulkomaiseen vaikkapa amerikkalaiseen tapaan tuoda nuorison elämää valkokankaalle? 
  • Millaisen nuorten elokuvan itse tekisitte? Suunnitelkaa ryhmissä.
  • Elokuva Levottomat oli 2000-luvun alun menestys- ja kohuelokuva, jonka tuottaja Markus Selin mainosti olevan vuoden 2000 Käpy selän alla. Levottomat-elokuvan nähneet voivat pohtia millä perusteella näin voitaisiin sanoa.