keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuva sijoittuu 1950-luvulle. Ajanjaksoon voi tutustua seuraavien tehtävien avulla:

1. a) Luokan yhteisen miellekartan rakentaminen ennen elokuvan katselua. Miettikää aluksi pienissä ryhmissä, mitä teille tulee mieleen 50-luvun Suomesta. Sen jälkeen kootaan ajatukset yhteiseen miellekarttaan. Säästäkää yhteinen kartta elokuvan katselun jälkeen käytettäväksi. 
 
b) Elokuvan katselun jälkeen mietitään ensin pienissä ryhmissä miten käsitys 50-luvusta täydentyi. Lopuksi kirjataan tiedot yhteiseen karttaan.
 
c) Valitkaa alla luetelluista teemoista kiinnostava tutkimuskohde ja etsikää tietoa 50-luvun Suomesta. Tehtävä toteutetaan ryhmä- tai yksilötyönä.
  • musiikki, politiikka, koulu, vaatteet, muoti, missit, tapakulttuuri, tiedonvälitys, kirjallisuus, elokuvat, urheilusankarit, nuorisokulttuuri ja mitä maailmalla tapahtui.
2. Haastattelu
Haastatelkaa jotakuta 50-luvulla nuoruuttaan elänyttä ajankuvan täydentämiseksi.
 
3. Kuvat 
a) Etsikää valokuvia 50-luvun henkilöistä, mm. omasta suvusta kotialbumista, internetistä, kirjastosta. Valitkaa kuvista 4-6 ja kertokaa niiden perusteella tarinoita. Käyttäkää hyödyksenne esim. tehtävässä 1 tehtyä miellekarttaa. 
Vinkki! Finnasta löytyy runsaasti kuvia digitaalisessa muodossa mm. museoiden kuva-arkistoista. Rajaa haku koskemaan kuvia ja 1950-lukua.
 
b) Rakentakaa kuvista kuvasarja kertomukseksi. Kirjoittakaa lyhyt kertomus kuvasarjan pohjalta. Suunnitelkaa ja näytelkää pienissä ryhmissä näytelmiä kertomusten pohjalta.

2. Satama 
Millaista oli satamassa? Miten työ satamassa on muuttunut? Näyttäisikö satama samanlaiselta nyt kuin elokuvassa? Miettikää mikä olisi nykyisin samanlainen paikka kuin elokuvan satama? (Kansainvälisyys, kohtaamispaikka, "uudet tuulet", musiikki, jne.) 
  • Ottakaa selvää millaista suomalaisen satamakaupungin kansainvälisyys 1950-luvulla oli. Millaisena se näyttäytyy elokuvassa?