keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Juoni ja toimintaelokuvan lajityyppi

 

Klassisen toimintaelokuvan tunnusmerkkejä ovat mm. takaa-ajokohtaukset, räjähdykset ja muut tehosteet, vaaralliset tilanteet sekä selkeä hyvän ja pahan vastakkain asetelma, vertaa esim. James Bond-elokuvat. Toimintaelokuvan kerronta etenee toistuvan kaavan mukaan. (Kerronnasta enemmän esim. Sokkotanssi-elokuvan oppimateriaalissa.) Alkutekstien tunnussävelmän teemat toistuvat elokuvan aikana ja virittävät odotuksen tunnelman. 
 
Alkusysäys esittelee päähenkilön ja tämän ongelman. Esittely ja syventäminen kertovat lisää henkilöistä ja heidän suhteistaan. Kuvataan ympäristöä ja esitellään tavoitteita ja esteitä. Ristiriitojen kärjistymisessä tapahtumat seuraavat toisiaan vauhdikkaasti ja huipentuvat loppuratkaisua edeltävään kohtaukseen. Ratkaisussa nopeat ja lyhyet kuvaleikkaukset vauhdittavat pääristiriidan ratkeamista. Häivytys: ratkaisu päättää elokuvan, mutta häivytys antaa katsojalle vielä mahdollisuuden myötäelää päähenkilön ilossa/surussa.
 
1. Piirtäkää ja kirjoittakaa elokuvasta seuraavia asioita:
  • Kuvailkaa päähenkilöä ja hänen ongelmaansa/ongelmiaan. (isän pelastaminen, kielletty harrastus, kahden pojan samanaikainen kiinnostus) 
  • Esitelkää henkilöt, tapahtumapaikat sekä niiden välisiä suhteita. 
  • Pohtikaa milloin päähenkilö on niin sitoutunut tehtäväänsä, ettei enää voi perääntyä. Pohtikaa myös millä tavoin jännitys kasvaa ongelmaa tai tehtävää kohtaan elokuvan aikana. 
  • Kertokaa elokuvan ratkaisusta. Missä ja miten tilanne ratkeaa? 
2. Piirtäkää kohtauksia elokuvasta still-kuvina. Järjestäkää kuvat taululle tapahtuma järjestykseen. Kertokaa elokuvan tarina uudelleen käyttäen kuvia apuna. 

 

3. Elokuvan tarina saa useita käänteitä ennen varsinaista ratkaisua.
  • Miten tarina mielestäsi jatkuisi, jos elokuva loppuisi kohtaukseen sairaalan pihalla, missä Iida jää kiinni? Suunnitelkaa ja kirjoittakaa useita erilaisia loppuja elokuvalle. 
  • Nimetkää elokuva uudelleen. Minkä nimen sinä antaisit elokuvalle?