keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

John Bowlbyn kehittämän kiintymyssuhdeteorian mukaan kiintymyssuhdemallit ohjaavat monella tavalla yksilön toimintaa läheisissä ihmissuhteissa. Aikuisilla on eroteltu seuraavat kiintymystyylit:
 
Turvallisesti kiintynyt 
 • taustalla usein lapsuuden turvallinen kiintymyssuhde (vanhemmat olleet emotionaalisesti läsnä, havainneet lapsen tarpeet ja reagoineet niihin, osoittaneet rakkautta ja antaneet turvallisia rajoja
 • helppo luottaa toisiin ihmisiin jamuodostaa läheisiä ihmissuhteita 
 • tunnistaa omat ja toisten tunteet ja on avoin tunneilmaisussaan 
 • ratkaissut onnistuneesti läheisyyden ja erillisyyden välisen ristiriidan 
 
Turvattomasti kiintynyt 
 • taustalla usein lapsuuden turvaton kiintymyssuhde 
 • muodostunut suojaksi ahdistavia lapsuuden muistoja vastaan 
a) Itseriittoinen kiintymystyyli 
ylikorostunut itsetunto, pyrkimys selviytyä omin avuin 
työ usein ihmissuhteita tärkeämpää 
etäinen ihmissuhteissaan, ei esim. kerro tunteistaan, välttelee erityisesti kielteisten tunteiden ilmaisemista 
taustalla usein lapsuuden kokemus, ettei kielteisiä tunteita ole voinut jakaa 
 
b) Pelokas kiintymystyyli 
heikko itsetunto 
arka ihmissuhteissa (samaan aikaan tarvetta läheisyyteen ja sen pelkoa) 
taustalla usein esim. perheväkivaltaa tms. 
 
c) Takertuva kiintymystyyli 
riippuvuus toisista korostuu 
jatkuvaa hyväksynnän hakemista ja hylätyksi tulemisen pelkoa
taustalla usein epäjohdonmukaista kohtelua 
 
 
1. Millaista kiintymyssuhdetyyliä Kitty, Walter ja Charles edustivat? Millä tavoilla kukin heistä käsitteli omia tunteitaan? 
 
2. Millaisia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä arvelet olleen heidän kehityksensä taustalla? Pohdi myös naiseen liittyviä odotuksia 1920-luvulla. 
 
3. Turvaton kiintymystyyli voi muuttua turvalliseksi, jos yksilö pystyy työstämään omia tunteitaan. Hän voi tietoisesti käsitellä ongelmiaan ja niihin liittyviä kielteisiä tunteitaan ja pyrkiä näin uudenlaisiin tapoihin reagoida ja toimia ihmissuhteissa. Myöhemmät elämänkokemukset esim. parisuhteessa voivat myös saada myönteisiä muutoksia aikaan. 
 • Millaisia muutoksia Kittyssä tapahtui? 
 • Millaiset asiat mielestäsi vaikuttivat muutoksiin? 
 • Miten Walter muuttui? 
 • Millaiset asiat mielestäsi saivat sen aikaan? 
 • Millaisia vaikutuksia sosiaalisilla ja kulttuurisilla tekijöillä oli päähenkilöiden elämään? Miksi?