keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Liesel on ensimmäisessä kohtauksessa 9-vuotias ja sodan päättyessä 16-vuotias. Tiedonkulku oli tuolloin erilaista ja erityisesti lapset pidettiin uutispimennossa maailman tapahtumista. Lisäksi lapsia ei kohdeltu samalla tavalla kuin nykyään. Asioista ei keskusteltu lasten kanssa ja heille ei selitetty asioiden taustoja ja merkityksiä. Samaan aikaan elämä jatkui: koulussa oli käytävä ja pihalla pelattiin jalkapalloa.

Vuodesta 1933 alkaen Saksassa hallitsi tiukalla otteella Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue. Puolue vetosi lamasta kärsivään kansaan mm. työväen asioiden ajamisella ja kapitalismin vastustamisella, rotupolitiikalla, nationalismilla ja keskiluokan omaisuuden puolustamisella. Natsit ihannoivat fyysisesti vahvaa, kaunista ja arjalaista ihmistä. Tiukka kuri ja johtajan kunnioittaminen kuului puolueen ideologiaan.

Puolueen ideologinen suunta kehittyi entistä enemmän ihmisten epätasa-arvoa korostavaksi ja rotuoppeihin nojaavaksi. Natsi-Saksassa viha keskitettiin pääasiallisesti juutalaisiin, mutta myös muut ei-toivotut kansanosat saivat vainoista osansa. Natsi-Saksan näkökulmasta ei-toivottu aines koottiin keskitysleireille, joilla ihmisiä kohdeltiin huonosti ja lopulta heidät teloitettiin. Antisemitismi ei ollut uusi ilmiö ja juutalaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja vainoamista on ollut eri aikakausina ja eri puolilla maailmaa. 

Toisen maailmansodan aikaiset keskitysleirit ovat historian suurin ja järjestelmällisin kansanmurha, jossa surmansa sai 11-17 miljoonaa ihmistä.

Tehtäviä:

1. Asetu Hansin, Lieselin kasvatti-isän, asemaan. Hansia painostetaan elokuvassa liittymään puolueeseen. Kirjoita puhe, jossa Hans perustelee miksi hän ei kuulu kansallissosialistiseen puolueeseen. Pohdi aihetta monipuolisesti eri puolilta. Mieti mitä seurauksia Hansille puheen julkisesta esittämisestä olisi seurannut? Miten sota heijastui elokuvan henkilöiden arkeen? 

2. Pohtikaa ryhmässä sodan vaikutuksia erikseen Hansin, Rosan, Lieselin ja Rudyn näkökulmasta. Käsikirjoittakaa ja näytelkää lyhyt kohtaus, jossa henkilöt kertovat muuttuneesta arjestaan. Voitte käyttää kaikkia hahmoja tai valita vain haluamanne.

3. Maxin kohtalo sotavuosina jää elokuvassa auki. Kirjoita lyhyt ote Maxin elämänkerrasta, jossa kuvataan elokuvasta puuttuvia vuosia. Minne Max meni lähdettyään Hubermannien talosta? Onnistuiko hän jatkamaan piilottelua vai oliko hänen kohtalonsa karumpi? Saat itse kuvitella Maxin vaiheet, mutta pysyttele historiallisten tapahtumien puitteissa. 

4. Elokuvassa on kohtaus, jossa Rudy leikkii olevansa Jesse Owens. Miksi Jesse Owens ei ollut sovelias esikuva Rudylle? Rudy valittiin koulutettavaksi eliittijoukkoihin. Miksi niin tehtiin? Miten Rudyn elämä olisi silloin muuttunut? 

5. Toisen maailmansodan aikana lapsia lähetettiin turvaan sodan jaloista useissa maissa. Elokuvassa Liesel annetaan kasvattilapseksi vanhemmalle pariskunnalle, sillä äiti kuuluu kommunistiseen puolueeseen ja ei pysty huolehtimaan hänestä. Myös Suomesta lähetettiin lapsia turvaan Ruotsiin monista erilaisista syistä. 

Kuvittele olevasi sotalapsi, joka kirjoittaa äidilleen kirjeen.  Voit samaistua joko suomalaiseen tai saksalaiseen sotalapseen. Tuo esiin ainakin yksi historiallinen tapahtuma lapsen näkökulmasta. Etsi tietoa sotalapsista ja käytä tietoja kirjoitustehtävässä. Jos lähipiiristäsi löytyy esim. isovanhempi, joka on ollut sotalapsena, voit käyttää myös häntä tiedonlähteenä.