keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Keskustelutehtäviä luku- ja kirjoitustaidon tehtävien tueksi

Kolme muskettisoturia. Vicky Krieps, Lyna Khoudri. CREDIT PHOTOGRAPHER ©Julien Panié. MOVIE COPYRIGHT ©2023 - CHAPTER2 - PATHE FILMS - M6 FILMS.

Tehtävät kannattaa tehdä osittain jo ennen Martin Bourboulonin elokuvan Kolme muskettisoturia: D’Artagnan (2023) katsomista, ja niihin kannattaa palata elokuvan jälkeen. Keskustelutehtävistä on hyötyä luku- ja kirjoitustaidon vastausten suunnittelussa, ja ne voivat toimia yhteisuunnitteluna, jonka pohjalta jokainen kirjoittaa omat vastauksensa luku- ja kirjoitustaidon tehtäviin.

Pohjustusta lukutaidon tehtäviin

 1. Millä keinoilla elokuvatrailereissa pyritään herättämään kiinnostusta ja houkutellaan elokuvaa katsomaan? Millä tavoilla keinot eroavat eri genren elokuvissa? Millä tavoilla kohderyhmä vaikuttaa trailereissa käytettyihin houkuttelukeinoihin?

 2. Mitkä aiheet, miljööt, henkilötyypit ja tavat käsitellä aiheita yhdistävät romantiikan aikakauden (1780–1840) teoksia? Mistä romantiikan aikakaudella oltiin kiinnostuneita? Mistä taiteilijat ammensivat inspiraatiota? Mitkä genret olivat suosittuja kirjallisuudessa?

 3. Mitä tarkoitetaan Hollywood-elokuvan draaman kaarella? Mistä osista perinteinen draaman kaari muodostuu, ja mitä draaman kaaren osissa tyypillisesti tapahtuu? Anna esimerkkejä.

 4. Mitä tarkoitetaan suljetulla ja avoimella draamalla? Mitä tarkoitetaan käsitteillä analyyttinen draama ja konfliktidraama?

 5. Mitä tarkoitetaan motiivilla kirjallisuuden analyysin käsitteenä? Mitä motiiveja huomasit Martin Bourboulonin elokuvassa Kolme muskettisoturia: D’Artagnan (2023)? Mikä niiden merkitys on juonen kuljettamisen tai teemojen kannalta?

 6. Mitä on modernisointi? Mitä voidaan pitää uudelleenfilmatisoinnin tavoitteina? Mikä on mielestäsi elokuvaohjaajan tärkein tehtävä? Mitä ajattelet klassikoiden uusista tulkinnoista? Anna esimerkkejä mielestäsi onnistuneista uudelleentulkinnoista.

 7. Mitä tarkoitetaan epookilla? Millä keinoilla epookkielokuvista tehdään uskottavia? Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät keinot tehdä epookista uskottava?

Pohjustusta kirjoitustaidon tehtävän aiheisiin

 1. Mitä ovat ystävyys, toveruus, kaveruus ja kumppanuus? Mikä niitä yhdistää, mikä niitä erottaa?

 2. Mitkä asiat tai tapahtumat saivat aikaan D’Artagnanin ja kolmen muskettisoturin välisen luottamuksen ja yhteistyön? Millä keinoilla luottamusta ja ystävyyttä voi rakentaa? Millä keinoilla luottamusta ja ihmissuhteita voi rakentaa tai vahvistaa?

 3. Mitä on toksisuus? Miten se näkyy elokuvissa? Miten se näkyy nykytodellisuudessa ja voi näkyä esimerkiksi ihmissuhteissa? Missä ihmisten toimintaan liittyvissä yhteyksissä toksisuutta voi ilmetä?

 4. Mitä on kunnia? Mitä tarkoittaa kunniakulttuuri? Mikä merkitys kunnialla tai sen puolustamisella on nykymaailmassa? Milloin kunnian puolustaminen on mielestänne oikeutettua? Missä kulkevat kunnian puolustamisen rajat: mitä saa, mitä ei saisi tehdä?

 5. Millä tavoilla valta vaikuttaa ihmisiin tai ihmissuhteisiin? Millainen valta on ihmissuhteissa hyvästä, millainen pahasta?

 6. Mistä näkökulmasta juuri sinun olisi helppo lähteä käsittelemään kirjoitustaidon tehtävään valitsemaasi aihetta? Mistä tiedät paljon? Mikä voisi olla näkökulma, joka olisi tuore tai sellainen, ettei valtaosa kirjoita samasta näkökulmasta?

 7. Mitä omia kokemuksia sinulla on valitsemastasi kirjoitustaidon tehtävän aiheesta? Mitä muuta olet lukenut tai katsonut aiheesta? Millä tavalla ne voisi tuoda mukaan kirjoitustaidon vastaukseen?

 8. Mitkä kirjoitustaidon tehtävän aineistoista voisivat tarjota kiinnostavia ajatuksia tai esimerkkejä aiheen käsittelyyn ja omien ajatusten jatkokehittelyyn?