keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
SF Studios

Päähenkilöt

Elokuvan tarina kerrotaan päähenkilöiden avulla. Päähenkilölle on tyypillistä, että hänellä on joitakin puutteita tai heikkouksia, mutta hän kehittyy tai muuttuu elokuvan kuluessa. Hän on elokuvan lopussa esimerkiksi vahvempi tai rohkeampi.? Lasse ja Maija voidaan tunnistaa päähenkilöiksi jo elokuvan nimen perusteella. Lisäksi päähenkilöt ovat tuttuja useille katsojille elokuvan pohjalla olevan kirjasarjan perusteella.

1. Mitä muistatte elokuvan Lassesta ja Maijasta. Millaisia he ovat luonteeltaan? Ovatko he samanlaisia? Miten he eroavat toisistaan? Kuvailkaa heidän olemustaan, vaatetustaan, ulkonäköään ja piirtäkää heistä kuvia. Kertokaa, millaisia he ovat elokuvan alussa? Muuttuvatko Lasse ja Maija mielestänne elokuvan edetessä?

2. Kuvitelkaa, että haastattelette Lassea ja Maijaa. Kirjoittakaa kaksi tai kolme kysymystä, jotka haluaisitte kysyä heiltä. Miettikää myös, miten he vastaisivat kysymyksiinne.

Sivuhenkilöt

Elokuvan sivurooleissa on keskeisiin roolihahmoihin sidoksissa olevia hahmoja, kuten perheenjäseniä, kavereita jne. Sivuhenkilö toimii päähenkilön auttajana tai vastustajana. Hänen avullaan elokuvan katsoja saa taustatietoa päähenkilön tai sankarin ajatuksista ja tunteista. Sivuhenkilö voi selventää juonta tai tietää jotain sellaista, mitä päähenkilö tai sankari ei vielä tiedä.

3. Ketkä ovat elokuvan sivuhenkilöitä? Keskustelkaa yhdessä, miten eri sivuhenkilöt liittyvät tarinaan. ?Miten eri sivuhenkilöt suhtautuvat päähenkilöihin?

4. Kirjoittakaa sivuhenkilöiden nimet otsikoiksi yhteiseen listaan ja kuvailkaa heitä mahdollisimman tarkasti ja piirtäkää heistä kuvia.