keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ruotsissa ei 1970-luvulla vielä puhuttu ruotsinsuomalaisista. Maahan oli kreikkalaisten, turkkilaisten ja jugoslaavien ohella yksinkertaisesti muuttanut suuri joukko suomalaisia työvoimasiirtolaisia. Suomalaisten suuri määrä pakotti viranomaiset kuitenkin kiinnittämään huomiota muun muassa suomalaislasten kouluoloihin, ja heille perustettiin erityisiä suomalaisluokkia.

2000-luvulla suomalaisten ensimmäisen polven siirtolaisten määrä Ruotsissa on vähentynyt, kun taas toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisten määrä on kasvussa. Ruotsinsuomalaisten tarkkaa lukumäärää on vaikeata saada selville, sillä Ruotsissa kansalaisia ei rekisteröidä esimerkiksi kielen perusteella. Suomalaistaustaisia, eli joko Suomessa syntyneitä tai heidän lapsiaan, oli Ruotsissa toimivan Sisuradion teettämän selvityksen mukaan vuonna 2008 436 000. Jos kolmas polvi otetaan laskuihin, ruotsinsuomalaisten määrä oli 675 000.

Nykyään Ruotsissa toimii useita ruotsinsuomalaisia kouluja, maassa on suomenkielinen radiokanava Sisuradio, sekä päivittäiset suomenkieliset televisiouutistet.

Ruotsinsuomalainen väestö sai virallisen vähemmistöaseman vuonna 2000. Ruotsinsuomalaiset saivat viiden pohjoisen kunnan alueella mm. oikeuden käyttää suomen kieltä asioidessaan viranomaisten kanssa. Lisäksi heille tulee tarjota lasten päivähoitoa ja vanhustenhoitoa suomen kielellä. Samat oikeudet annettiin ruotsinsuomalaisille yhteensä 23 ruotsalaiskunnassa vuonna 2010.

Ruotsinsuomalaiset ovat 2000-luvlla saaneet oman epävirallisen lipun ja oman kansallispäivän. Ruotsinsuomalaisten asioita virallisissa yhteyksissä ajaa Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta.

Virallisesta vähemmistöasemasta huolimatta ruotsinsuomalaisilla on kotimaassaan varsin vähän kielellisiä oikeuksia. Niin ruotsinsuomalaiset itse kuin ruotsalainen yhteiskuntakin tuntevat vähemmistöasemaa huonosti.

POHTIKAA

 Kuinka paljon suomalaistaustaisia asuu Ruotsissa?

 Voidaanko ruotsinsuomalaisia mielestäsi pitää vähemmistönä?

 Minkälaisia oikeuksia ruotsinsuomalaisilla on kotimaassaan?

 Minkälainen ruotsinsuomalaisten lippu on?

 Milloin on ruotsinsuomalaisten kansallispäivä? Miksi?