keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kapinaan!

Road movie –elokuville on tyypillistä irtiotto vanhasta ja villi vapaudentunne. Usein vapaudentunteen saavuttaminen vaatii myös kapinaa ja perinteiden ja arjen rutiinien rikkomista. Tien päällä irrottaudutaan normaalista elämästä ja usein jopa vanhasta minästä. Näin elokuva toimii myös kasvukertomuksena ja sysäyksenä muutokselle. Tie on usein elokuvissa symboloinut vapautta ja kahleista irrottautumista. Jo matkalle lähteminen on siis kapinaa!

1. Pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Miten elokuvan päähenkilöt rikkoivat normeja eli minkälaisia tapoja kapinoida löydät elokuvasta?
 • Minkälaista päähenkilöiden elämä on tien päällä? Miten se eroaa heidän normaalista arjestaan?
 • Muuttaako vapauteen pääsy ja matkaaminen päähenkilöiden käsitystä itsestään ja toisistaan? Miten muut suhtautuvat heihin ennen matkaa ja matkan jälkeen?
 • Onko vapaus päähenkilöille ongelmatonta?

2. Positiivinen ja negatiivinen vapaus

Positiivinen vapaus tarkoittaa vapautta JOHONKIN. Silloin ihmisellä on mahdollisuus ja kykyjä toteuttaa unelmiaan ja suunnitelmiaan. Negatiivinen vapaus tarkoittaa vapautta JOSTAKIN. Silloin vapaus tarkoittaa sitä, että ihmistä ei pakoteta mihinkään eikä kukaan rajoita häntä.

 • Kumpi vapaus tuntuu mielestäsi paremmalta: vapaus johonkin vai vapaus jostakin?
 • Miksi ja miten päähenkilöt pyrkivät vapauteen?
 • Mistä ja miksi elokuvan päähenkilöt haluavat vapautua?
 • Erittele ja anna esimerkkejä, miten positiivinen ja negatiivinen vapaus tulevat ilmi elokuvassa.

3. Aikuisen velvollisuudet

Vanhemmilla on perheessä omat tehtävänsä ja päätettävät asiansa ja lapsilla on omansa. Vanhemmilla on myös erilaisia velvollisuuksia eli asioita, joita pitää ja kuuluu tehdä. Lapsilla on puolestaan omat velvollisuutensa. Vanhemmilla ja lapsilla on myös erilaisia vapauksia. Keskustelkaa yhdessä luokassa minkälaisia velvollisuuksia ja vapauksia vanhemmille ja lapsille kuuluu. Vertailkaa niitä keskenään. Voitte käyttää alla olevia kysymyksiä keskustelun tukena:

 • Mitkä ovat vanhempien asioita ja mitkä lasten?
 • Mitkä asiat ovat lasten päätettäviä ja mitkä asiat vanhempien päätettäviä?
 • Mitä velvollisuuksia vanhemmilla on? Mitkä ovat lasten velvollisuudet?
 • Mitä vapauksia vanhemmilla ja lapsilla on?

Seuraavaksi pohtikaa miten elokuvan lapset ja aikuiset hoitivat omat velvollisuutensa eli vastuunsa sekä toteuttivat omaa itsemääräämistään eli mahdollisuutta käyttää omaa vapauttaan. Toimiko joku hahmoista erityisen vastuullisesti/vastuuttomasti? Ottiko joku liikaa vapauksia?

4. Ilman esteitä ja rajoituksia

Mitä sinä tekisit, jos kukaan tai mikään ei rajoittaisi sinua? Kirjoita paperille vähintään kymmenen asiaa. Asiat voivat olla mitä vain, nyt unelmoi!