keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan koulun ja oman koulusi vertailu / Comparaison entre l’école du film et ton école

a) Elokuva kertoo pariisilaisen esikaupungin yläasteen ranskanopettajasta ja hänen arjestaan luokkansa kanssa (4ème Ranskassa vastaa Suomen yläasteen 8.-luokkaa). Elokuvan nähtyäsi vertaa elokuvan pariisilaista koulua ja omaa kouluasi. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät? Kaikki näkökulmat ovat hyviä, esimerkiksi koulu organisaationa, luokkaneuvosto (conseil de classe), luokan edustajien tehtävät, oppituntien kulku tai oppilaiden pukeutumis- tai käytöstavat. 

Le film se déroule dans un collège parisien ”difficile”. Nous assistons aux conversations et aux interactions quotidiennes entre un professeur de français et sa classe de 4ème entre les murs de la salle de cours. Après avoir vu ce film, comment peux-tu comparer cette école parisienne et ton école? Quelles sont les ressemblances et les différences ? Tous les aspects sont pertinents, que ce soit l’organisation de l’école, l’existence du conseil de classe trimestriel et le rôle des délégués, le déroulement des cours, ou bien encore la façon dont les élèves s’habillent et se comportent. 
 
b) Oppitunnit / Leçons 
Mitä mieltä olet François Marinin tunneista? Mitä samaa ja mitä erilaista niissä on verrattuna omiin äidinkielen (tai ranskan) tunteihisi? Mieti asioita seuraavien teemojen pohjalta: oppituntien aiheet, oppilaiden osallistuminen tunnin kulkuun ja heidän työskentelytapansa tunnilla ja opettajan opetustyyli. 
Que penses-tu des cours de François Marin? Est-ce que ça ressemble à tes cours de finnois, ou à tes cours de français? Pour répondre à cette question, réfléchis aux thèmes suivants: les sujets des cours, la participation des élèves et leur façon de travailler en classe, et le style d’enseignement du professeur. 
 
c) Opettaja / Professeur 
  • Miten voisit kuvailla elokuvan opettaja-oppilassuhdetta? Poikkeaako se sinun todellisuudestasi? Comment pourrais-tu décrire la relation professeur-élève dans le film ? Est-ce que ça te semble proche de ton quotidien? 
  • Ranskassa oppilas osoittaa kunnioittavansa opettajaa teitittelemällä ja nousemalla seisomaan opettajan tullessa luokkaan. Opettajan sinuttelu on loukkaus ja se vastaa Suomessa opettajan haistattelua. Miten sinä, omassa koulussasi, osoitat kunnioittavasi opettajaa? Mitä meiltä olet opettajien teitittelystä? En France un élève montre son respect envers son professeur en le vouvoyant et, en général, en se levant quand il entre dans la salle. Ne pas vouvoyer un professeur est souvent perçu comme une provocation. Dans ton école, comment montres-tu ton respect envers tes professeurs ? Que penses-tu du vouvoiement à l’école? 
  • Opettaja antaa oppilailleen tehtäväksi omakuvan kirjoittamisen vakuuttaen, että jokaisen oppilaan elämä on kiinnostava. Angélica väittää vastaan: hän ei usko opettajan olevan rehellisesti kiinnostunut heidän tarinoistaan vaan kyseessä olevan vain koulun kirjoitustehtävän. Pohdi tilannetta sekä opettajan (miksi hän pyytää oppilaita kirjoittamaan omakuvan?) että Angélican kannalta. François Marin propose à ses élèves de faire leurs auto-portraits et pour les encourager il leur assure qu’ils mènent des vies passionnantes et que celles-ci meritent son attention. Angélicas’oppose à lui et le contredit devant la classe. Elle pense qu’il exagère et que ce travail n’est qu’un exercice scolaire, rien de plus. Donne ton avis sur la situation en te mettant à la place du professeur (Pourquoi propose-t’il cet exercice ? Est-ce que c’est une bonne idée pour un projet ?). Puis envisage la situation du point de vue de l’élève. 
d) Koulu ja välitunnit / L'école et les récréations
Minkälainen on elokuvan luokkahuone verrattuna omaan koulusi luokkiin, entä koulun piha?
Comment est la salle de classe du film comparée aux salles de ton école? Et la cour de recreation? 
 
e) Nyt on sinun vuorosi kertoa mielipiteesi elokuvasta ja verrata elokuvan kouluelämää omaasi. Esittäkää pareittain (tai muutaman oppilaan ryhmissä) elokuvan aihepiirien hyviä ja huonoja puolia. Perustelkaa mielipiteenne käyttäen esimerkkeinä elokuvan kohtauksia. 
C’est l’heure de donner votre opinion sur ce film et de le comparer à votre expérience de l’école : Par équipe de deux (ou plusieurs) choisissez plusieurs arguments pour défendre ou critiquer le film. Citez des scènes du film en exemple pour argumenter. 
 
Tässä mahdollisia aiheita / Voici des sujets possibles: 
  • Onko Souleymanin erottaminen mielestänne oikein? (-> Onko oppilaiden koulusta erottaminen hyvä kurinpitokeino? Mitä hyötyä on Ranskan “luokkaneuvoston” (conseil de classe), kokouksista joissa rehtori, luokkaa opettavat opettajat ja vanhempien ja oppilaiden edustajat (délégue de classe) kokoontuvat keskustellakseen rangaistusmenettelyistä? Uskotko, että tällaiset kokoukset tehoavat yhteisiä sääntöjä rikkoviin oppilaisiin? Miten omassa koulussasi käsitellään järjestyssääntöjen rikkomistapaukset?) Le renvoi de Souleymane est il juste ? (-> Est-il utile de renvoyer des élèves ? A quoi servent les conseils de classe en France ? Est-ce que ça vous semble être une bonne solution aux problèmes de discipline ? Comment est-ce que ça se passe dans votre école ?) 
  • Miten oppitunneilla tulee käyttäytyä? Mitä mieltä olet opettajan ja oppilaiden välisistä keskusteluista elokuvassa? (-> Opettaja sinuttelee oppilaita, mutta oppilaiden on teititeltävä häntä. Onko se mielestäsi perusteltua? Tunneilla on välillä konfliktitilanteita. Elokuvassa nähdään opettajan ja oppilaiden välisiä sananvaihtoja, jotka ovat todella ironisia.) Comment doit-on se comporter en classe ? Que pensez-vous des conversations entre élèves et professeur ? (-> Le professeur tutoie les élèves, mais les élèves doivent le vouvoyer. Est-ce normal ? Aussi, les cours sont parfois très drôles, il y a beaucoup de blagues et de moqueries, et les dialogues entre professeur et élèves ressemblent à de vrais matchs de tennis verbaux.)
  • Mitä mieltä olet François Marinin tavasta toimia ”luokkaneuvoston” kokouksen jälkeen? (-> Pohtikaa hänen käytöstään tunnilla luokan edustajien, Esméralda et Louise, kanssa. Mitä itse olisitte tehneet François Marinina?) Que pensez-vous du comportement de François Marin suite au conseil de classe ? (-> Pensez à son comportement avec les délégués de classe pendant le cours. Qu’auriez-vous fait à sa place ?).