keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lotta Svärd -järjestö

Lotta Svärd -järjestön tarkoituksena oli ”toimia kansallisen ja siveellisen kunnon kohottamiseksi, herättää ja kehittää suojeluskunta-aatetta ja avustaa suojeluskuntaa suojaamaan uskontoa, kotia ja isänmaata.” Järjestön toiminta perustui tiukkaan kuriin ja ehdottomaan isänmaallisuuteen.

Jäseneksi järjestöön pääsi, jos kaksi luotettavaa henkilöä suositteli hakijaa nuhteettomana ja siveellisenä naisena. Jäsenien poliittisella kannalla ja siviilisäädyllä ei ollut merkitystä. Jäseneksi hyväksytty antoi juhlallisen lottalupauksen ja sitoutui tottelemaan määräyksiä.

1. Lukekaa alla olevat "Lotta Svärdin kultaiset sanat" ja keskustelkaa:

  • Mitä ohjeet tarkoittavat?
  • Mitä arvoja näistä ohjeista löytyy?
  • Miten ne sopivat tämän päivän yhteiskuntaan?
Lotta Svärdin kultaiset sanat

 Jumala pelko olkoon elämäsi suurin voima!

 Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi!

 Aseta korkealle lotta-ihanteesi. Vain oikeamielisenä, puhtaana ja raittiina voit olla oikea lotta!

 Vaadi aina enin itseltäsi!

 Ole hyvä!

 Ole uskollinen vähäisimmässäkin!

 Muista vastoinkäymisten kohdatessa päämäärämme suuruus!

 Kunnioita ja auta lotta-sisariasi heidän työssänsä, siten vahvistuu yhteistunto!

 Muista menneitten sukupolvien työ. Kunnioita vanhuksia, he ovat tehneet enemmän kuin me!

 Ole vaatimaton esiintymisessäsi ja puvussasi!

 Alistu itsekuriin, siten korotat järjestökuria!

 Lotta, muista edustavasi suurta, isänmaallista järjestöä.

 Varo tekemästä mitään, mikä sitä vahingoittaa tahi sen mainetta loukkaa!

 

2. Lotta Svärd -järjestön jaostot

Lotta Svärd -järjestö jakautui eri jaostoihin. Jaostojen alaisuudessa oli lukuisa määrä erilaisia työtehtäviä ja lisäksi lotat tekivät yhteistyötä muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Sotaorpojen ja -leskien sekä sotainvalidien avustaminen kuului jo perinteisesti Lotta Svärd -järjestön toimintaan.

Järjestön jaostoja ovat

  • muonitusjaosto
  • lääkintäjaosto
  • varus- ja keräysjaosto
  • toimisto- ja viestintäjaosto
  • valonheitinlotat
  • pikkulotat

Tutustukaa ryhmissä Suomen Lottaperinneliiton sivujen avulla Lotta Svärd -järjestön jaostoihin. Oppilaat tekevät ryhmissään esittelyn jaostoista; ryhmät tekevät tekstin ja piirroksen/piirroksia lotista eri työtehtävissä. Valmiit työt kootaan jaostoittain luokan seinälle.

Vinkki! Myös Syvärannan Lottamuseon sivuilta löytyy materiaalia kouluille.