keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Magdalan Maria Raamatussa ja gnostilaisissa teksteissä

Elokuva Maria Magdaleena on tarina eräästä Jeesusta seuranneesta opetuslapsesta, Magdalan kylästä kotoisin olevasta Mariasta. Perinteisesti häneen on viitattu Maria Magdaleenan nimellä, vuoden 1992 raamatunkäännöksessä hän kuitenkin esiintyy Magdalan Mariana. Tässä oppimateriaalin osiossa häntä tarkastellaan Raamatun ja gnostilaisten tekstien valossa, minkä vuoksi on hyödyllistä selvittää seuraavat käsitteet ja pohtia miten ne liittyvät Magdalan Marian kertomuksen muotoutumiseen:

messias, selootti, Jeesus-liike, hellenismi, gnostilaisuus, perimätieto, perikooppi, evankeliumi, kaanon, kirjakäärö, käsikirjoitus, apokryfikirja, ja Raamatun alkukielet

1. Raamatun tekstissä Magdalan Maria mainitaan yhteensä 12 kertaa. Etsi seuraavien viitteiden avulla häneen liittyvät maininnat ja lue tarvittaessa kyseisiin tekstikohtiin liittyvä kehyskertomus:
Matt. 27:55–56, 61; 28:1–11; Mark. 15:40–41, 47; 16:1-8; Luuk. 8:2-3; 24:10; Joh. 19:25; 20:1-2, 11–18.
Luettuasi raamatunkohdat pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisten tapahtumien yhteydessä Magdalan Maria mainitaan? Miksi häntä on pidetty kristinuskon kannalta niin keskeisenä opetuslapsena?
  • Mitä eroavaisuuksia liittyy eri evankeliumien tapaan kertoa Magdalan Mariasta? Mistä evankeliumitekstien väliset erot voisivat johtua?
  • Miten Raamatussa kuvatut tapahtumat tulivat elokuvassa esiin?

Magdalan Mariasta kerrotaan myös Raamattuun kuulumattomissa varhaisissa gnostilaiskristillisissä lähteissä. Näissä on usein korostettu Magdalan Marian roolia Jeesuksen luotto-opetuslapsena, ylösnousemuksen ensimmäisenä todistajana ja ilosanoman levittäjänä. Hän on gnostilaisten tekstien mukaan ollut seuraajista se, joka on ”tuntenut Kaikkeuden” ja ”ymmärtänyt täydellisesti”. Yksi huomionarvoisimmista lähteistä on nk. Marian evankeliumi. Vaikka tekstissä ei suoraan mainita, että kyseessä olisi juuri Magdalan Mariaan liittyvä kertomus, on se sisältönsä perusteella pääteltävissä. Useimpien tutkijoiden mukaan Marian evankeliumi on kirjoitettu 200-luvulla jKr. Teksti on säilynyt koptinkielisenä käsikirjoituksena, lisäksi se tunnetaan muutamista kreikankielisiä tekstikatkelmista.

2. Selvitä itsellesi miltä kreikan- ja koptinkielinen kirjoitus näyttävät. Missä kaikkialla näitä kieliä on ennen muinoin puhuttu? Miksi jotkin Raamatun osat on alun perin joko kirjoitettu tai tunnettu juuri näillä kielillä?

Asiantuntijoiden mukaan Marian evankeliumia voidaan tarkastella kirjoituksena, jossa korostuu kysymys naisen asemasta varhaiskristillisen yhteisön sisällä. Tähän kysymykseen on liittynyt myös pohdinta siitä, kuka opetuslapsista oli soveliain jatkamaan Jeesuksen käynnistäneen messiaanisen kansanliikkeen johdossa: Magdalan Maria vai Pietari. On esitetty, että juutalaistaustaiset kristityt eivät olisi kannattaneet naisten julkista roolia tai itsellistä uskonnollista toimijuutta. Heidän mielestään naisen paikka oli ennemmin kodin- ja perheen ympärille muodostuneessa yksityisessä elämänpiirissä. Vastaavasti on todettu, että gnostilaiset kristityt olisivat olleet valmiimpia hyväksymään naiset julkisissa rooleissa, hengellisinä johtajina ja opettajina.

3. Pohdi elokuvan perusteella: Millaisia odotuksia Maria Magdaleenaan liitettiin juuri hänen naiseutensa vuoksi? Ketkä näitä vaatimuksia esittivät? Miten Maria Magdaleena näihin suhtautui? Millaisiin ristiriitatilanteisiin hän joutui pitäessään kiinni omasta tahdostaan?

4. Tekstianalyysitehtävä
Pohdi alla olevan Marian evankeliumista peräisin olevan tekstikatkelman perusteella millainen asema Magdalan Marialla oli Jeesuksen opetuslapsena. Millaiseksi kuvailisit hänen suhdettaan muihin opetuslapsiin? Muistatko miten ja missä kohtaa alla oleva tekstikatkelma tulee elokuvassa esiin?

”Andreas vastasi ja sanoi veljille: ’ Mitä mieltä olette Marian puheista? Minä en ainakaan usko, että Vapahtaja puhui näin. Tämä oli todella outoa opetusta.’ Pietari puuttui keskusteluun ja kysyi muilta: ’Puhuiko Vapahtaja todella salaa, meidän tietämättämme, naisen kanssa? Pitäisikö meidän kaikkien muuttaa mieltämme ja kuunnella Mariaa? Pitääkö Vapahtaja häntä meitä parempana?’ Silloin Maria itki ja sanoi Pietarille: ’Veljeni Pietari, mitä oikein ajattelet? Luuletko, että keksin tämän itse ja kerron valheita Vapahtajasta?’ Leevi kääntyi Pietarin puoleen ja sanoi: ’Pietari, sinä olet aina niin kiivas. Nytkin väittelet tämän naisen kanssa, ikään kuin olisit hänen vastustajansa. Jos vapahtaja piti häntä suuressa arvossa, kuinka sinä voit halveksia häntä? Varmasti Vapahtaja tunsi hänet hyvin ja siksi rakasti häntä enemmän kuin meitä.’”
Käännös, Antti Marjanen. Teoksesta: Nag Hammadin kätketty viisaus, s. 441-442.

5. Syventävä tehtävä Raamatun naisista
Magdalan Marian lisäksi Raamatussa esiintyy monia muitakin naishahmoja. Kenet heistä muistat tai tiedät? Millainen tarina tai opetus heihin liittyy? Millainen asema heillä on ollut yhteisössään, suhteessa miehiin ja muihin naisiin? Pohdi edellä esitettyjä kysymyksiä lukemalla eri Raamatun naisiin liittyvät raamatunkohdat: Eeva (1 Moos. 2, 3.), Debora (Tuom. 4, 5.), Ruut ja Noomi (Ruut 1-4.), Jeesuksen äiti Maria (Luuk. 1:26–38, 39–45, 46–56; 2:4-7, 16–20, 22–24, 33–35, 39–40, 41–52; 8:19–21.)

Gnostilaisissa kirjoituksissa Jeesuksen ja Magdalan Marian välistä suhdetta on kuvattu läheisenä. Filippuksen evankeliumin perusteella Magdalan Maria on voitu tulkita joko Jeesuksen kumppaniksi, seuralaiseksi tai puolisoksi. Sen lisäksi tekstissä viitataan siihen, kuinka Jeesuksella oli tapana suudella Magdalan Mariaa. Siitäkin huolimatta, että elettä on selitetty pikemmin symboliseksi viittaukseksi kuin historialliseksi faktaksi, se on kirvoittanut paljon spekulaatioita Jeesuksen ja Magdalan Marian välisen suhteen laadusta. Aihetta on käsitelty meidän päiviimme saakka, siihen on viitattu mm. Norman Jewisonin musikaalielokuvassa Jesus Christ Superstar (1973) ja Ron Howardin jännityselokuvassa Da Vinci -koodi (2006).

6. Millaisena Jeesuksen ja Magdalan Marian välinen suhde näyttäytyy elokuvassa Maria Magdaleena? Mitä haasteita siihen liittyi?