keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvien yhteydessä epookilla tarkoitetaan historiallista ajanjaksoa. Epookkielokuviksi määritellään usein sellaisia elokuvia, joissa jollakin tietyllä historiallisella ajanjaksolla on erityinen merkitys esimerkiksi henkilöiden tai tapahtumien kannalta. Esimerkiksi Aleksanteri Suuresta kertovaa elokuvaa Aleksanteri (2004, ohj. Oliver Stone) voi myös nimittää epookkielokuvaksi. Epookki ei sulje pois muita genremääritelmiä. Kuten esimerkiksi Marie Antoinettea voi luonnehtia sekä draamaelokuvaksi että epookkielokuvaksi.

  • Tuleeko teille mieleen muita elokuvia, joita voisi nimittää epookkielokuviksi? Millä perusteella?

Visuaalisesti Marie Antoinette -elokuvaa voi luonnehtia herkuksi. Se on täynnä 1700-luvun rokokoo-tyylisuuntauksen ja -muodin värejä, pastellinsinistä, jopa turkoosia ja kultaa. Rokokoo on edellisen vuosisadan barokki-tyyliä pehmeämpää ja kevyempää. Rokokoota pidetään erityisesti kuningas Ludvig XV:n ajan tyylinä. Ranskassa Ludvig XVI:n aikana syntyi uusklassismi vastareaktiona rokokoolle. Uusklassismin tuulet puhalsivat tosin yli koko Euroopan. Uusklassistiseen taidetyyliin ammennettiin innostusta antiikista. Taustalla olivat myös valistusfilosofin Jean-Jacques Rousseaun ajatukset.

  • Etsikää tietoa valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseausta. Kuka hän oli ja millaisia ajatuksia esitti? Mitä tarkoittaa, ja miten tulkitset rousseaulaista lentävää lausetta ”takaisin luontoon”?

Vanhojen päivä

Elokuvan loistelias puvustus antaa virikkeen pohtia myös lukiolaisten vanhojen päivää. Vanhojen päivää edeltävät penkinpainajaiset eli penkkarit, josta ylimmän vuosiluokan opiskelijat ovat vetäytyneet lukulomalle valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin. Vanhojen päivänä korostetaan sitä, että toisen vuosikurssin oppilaista tulee oppilaitoksen vanhimpia. Vanhojen päivää on tavattu viettää juhlavasti ja siihen kuuluvat vanhojen tanssit. Olisiko mahdollista viettää vanhojen päivää teemoittamalla se esimerkiksi jollekin tietylle historialliselle ajanjaksolle? Vinkkejä esimerkiksi 1700-luvun muotiin ja pukeutumiseen tarjoaa Riitta Pylkkäsen teos Säätyläisnaisten pukeutuminen Suomessa 1700-luvulla (1982).

Vinkki! Virtuaalimatkailun Versailles’hin. Versailles’n linnan nettisivut löytyvät osoitteesta chateauversailles.fr ja ne ovat saatavilla myös englanniksi.