keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuva sijoitetaan aina johonkin aikakauteen: historiaan, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen.  Historiaan sijoittuvissa elokuvissa pyritään yleensä kyseistä aikakautta kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, jotta elokuvasta tulisi uskottava.  Elokuvan tekijät rakentavat kyseisen ajan monesta eri tekijästä esimerkiksi miljöistä, taloista, autoista, huonekaluista ja sisustuksista, puvuista, tekniikasta ja kulttuurista.  Kulttuuriin sisältyvät myös muoti ja musiikki.  

1980-luvulla muoti ja ihmisten pukeutuminen oli ajan tavan mukaista, mutta tämän päivän näkökulmasta osa vaatteista saattaa näyttää mielenkiintoisilta.  Ihmiset jotka ovat eläneet kyseisen ajanjakson näkevät asia toisin kuin ne, jotka eivät ehkä olleet silloin vielä syntyneetkään.

  • Millaisia asioita huomasit elokuvassa, jotka eivät ole enää tänä päivänä käytössä tai jotka ovat toisin?
  • Mitä asioita ei elokuvassa näytetty, jotka olisivat kertoneet katselijalle elokuvan oikean valmistumisajankohdan eli vuoden 2013?
  • Miettikää yhdessä, millaisia asioita, esineitä ja vaatteita on tällä hetkellä olemassa, jotka kuvaavat parhaiten juuri tätä aikakautta?

"Retro tarkoittaa aiempien vuosikymmenten tyyliä, muotia tai muuten vanhan tuntuista ainesta, jota sovelletaan uudelleen nykyaikana." (Wikipedia)

"Muoti tarkoittaa jonakin ajankohtana vallitsevaa ja suosiossa olevaa tyyliä tai makusuuntaa, yleistä tapaa. Muodissa tapahtuu kiertoja, kun ihmiset arvostavat vähemmän tai kyllästyvät aiemmin suosittuihin asioihin ja omaksuvat tilalle jotakin uutta." (Wikipedia)

  • Mikä on tällä hetkellä muotia? Onko muoti muuttunut elokuvan ajoista?
  • Pukeutuvatko jotkut nykyään samoin kuin Me ollaan parhaita! -elokuvan päähenkilöt? Miksi?

Tehtäviä:

1. Kerää aikakauslehdistä sellaisia kuvia, jotka kuvaavat mielestäsi jotain olennaista tästä ja esimerkiksi viime vuodesta: tapahtumista, asioista tai esineistä.

2. Elokuvassa eletään 1980-lukua jolloin monia tavaroita, joita meillä nyt on käytössämme, ei silloin ollut. Kirjoittakaa lapuille kolme henkilökohtaista tavaraa, jotka tekevät teidät onnelliseksi. Oppilaat voidaan jakaa pieniin ryhmiin, joissa jokainen luopuu vuorotelleen tavaroista niin, että jäljelle jää vain yksi tavara. Ryhmissä voi pohtia mikä näiden tavaroiden merkitys on onnellisuudelle.