keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Musiikilla oli elokuvassa merkittävä asema ja sisältö.  Punk on brittilaista alkuperää oleva nuorisomusiikin laji, joka syntyi ja huipentui 1970-luvulla.  Punk näkyi myös nuorison elämäntavassa ja muodissa. 1980- luvulla osa ihmisistä ajatteli niin kuin elokuvassa kävi ilmi, että punk on kuollut ja hiipunut.

Elokuvassa puhuttiin myös anarkiasta, joka tarkoittaa yhteiskuntajärjestyksen hajaannusta, laittomuutta, sekaannusta ja sekasorto. Anarkismi puolestaan on aatesuunta, joka vaatii valtion lakkauttamista ja täydellistä vapautta.  Anarkismia voidaan ajatella myös pienemmässä mittakaavassa ja usein sanaa myös käytetään, kun halutaan kapinoida jotakin vastaan, esimerkiksi vallitsevaa pukeutumiskulttuuria tai musiikkia.

  • Uusi sukupolvi näkee asioita useimmiten eri tavoin kuin vanhemmat. Millaisiin  asioihin sinä haluaisit muutos, mitä vastaan sinä haluaisit kapinoida?
  • Punk oli tytöille muutakin kuin musiikki. Miten se heillä ja heidän elämässään mielestäsi näkyi?
  • Miten paljon tämän ajan musiikin harrastaminen näkyy myös esimerkiksi pukeutumisessa?
  • Missä musiikkilajeissa/musiikki suuntauksissa musiikki ulottuu pukeutumiseen tai hiustyyliin? 
  • Miten muut harrastukset voivat näkyä harrastajan ulkonäössä?

Punkissa oli olennaista laulujen sanat. Sanoilla haluttiin ottaa kantaa esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin.

Tehtäviä:

1. Keksikää yhteiskunnallisiin asioihin kantaa ottava laulu, jonka musiikkityyli on vapaa.

2. Punkin vastakohtaa edusti tietyllä tavalla Hedvigin perheen uskonnollisuus. Samalla tavalla kuin punk näkyi Bobon ja Klaran pukeutumisessa ja hiustyylissä näkyi uskonnollisuus Hedvigin elämässä.  Hedvigin hiustyyli kuitenkin muuttui ja Bobo ja Klara joutuivat kohtaamaan Hedvigin äidin.

  • Millä tavalla uskonnollisuus näkyi mielestäsi Hedvigissä?
  • Mikä tyttöjä pelotti uskossa tai uskonnollisuudessa?
  • Mitä tarkoittaa että on uskonnollinen ihminen?
  • Millä asioilla tänä päivänä voidaan pelotella lapsia ja nuoria?