keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tarkastelkaa tämän sivun lopusta löytyviä kuvia ja keskustelkaa kuvista yhdessä. Opettaja voi herätellä lapsia pohtimaan ja keskustelemaan esim. seuraavien kysymysten avulla. Kysymykset on ryhmitelty opettajaa varten, ja niiden tehtävänä on auttaa kuvan mahdollisimman monipuolisessa tarkastelussa.

Kuvan sisällön avaaminen

 • Mitä näette kuvassa?
 • Mitä kuvassa tapahtuu?
 • Keitä kuvassa on?
 • Mikä vuodenaika tai vuorokaudenaika kuvassa on meneillään?
 • Millainen tunnelma kuvassa on? 
 • Mitä kuvassa on tapahtunut ennen kuvan tapahtumaa? Voitte myös palautella mieleen, mitä tapahtumia elokuvassa oli ennen kuvan hetkeä.
 • Mitä elokuvassa tapahtui kuvan tapahtuman jälkeen? Keksikää itse, mitä kuvan tapahtuman jälkeen olisi voinut tapahtua?

Kuvan rakenteen avaaminen

 • Mitä löytyy kuvan keskeltä, entä reunoilta? 
 • Mitä on kuvattuna etualalla, entä taka-alalla? 
 • Maisemakuvista on yleensä löydettävissä horisonttiviiva, joka jakaa maan / veden ja taivaan. Mihin sijoittaisitte viivan kuvassa? 
 • Millaisia värejä kuvassa on? Mitä väriä on eniten, mitä vähiten? 

Kuvakulmat ja kuvakoot

Kuvia voidaan kuvata ja rajata monin eri tavoin. Kuvakoolla rajataan ympäristöstä se alue, joka katsojalle halutaan näyttää. Kohteita voi kuvata joko yläkulmasta eli linnun näkökulmasta tai lintuperspektiivistä, silmän tasolta eli suoraan edestä tai alakulmasta eli sammakon näkökulmasta. Kuvakulmalla voidaan ilmaista esimerkiksi näkökulmaa tai suhtautumista kuvan kohteeseen. Esimerkiksi silmäntasolla voidaan korostaa katsojan ja kohteen tasavertaisuutta, alakulma taas voi korostaa katsottavaa kohdetta tehden tämän suuremmaksi.

Kuvakoot jaotellaan yleensä seuraavasti:
Yleiskuva näyttää maiseman ja tapahtumapaikan. Kokokuva näyttää kohteen kokonaan. Puolikuva näyttää vain osan kohteesta, esimerkiksi ihmisen navasta ylöspäin. Lähikuva näyttää kohteen läheltä, esim. passikuvan koko. Erikoislähikuva korostaa haluttua yksityiskohtaa, vie katsojan aivan lähelle kohdetta. 

 • Mikä kuvakoko rajaa tarkasteltavan kuvan?
 • Rajatkaa kuvaa uudelleen peittämällä kuvasta osia valkoisella paperilla ja nimetkää rajattujen kuvien kuvakoot.
 • Mikä on tarkasteltavan kuvan kuvakulma?

Vinkki! Lisätietoa ja esimerkkejä kuvakulmista löytyy esim. KAVI:n Elokuvapolku-palvelusta. Kuvakokoihin voi tutustua lisää esim. Ylen Mediakompassissa.

Mimmi Lehmä löytää kotiin. 2022. SF Studios.
Mimmi Lehmä löytää kotiin. 2022. SF Studios.