keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: MMXVIII Futurikon Films - Ifilmfilm - France3Cinema

1. Katsokaa maailmaa hyönteisten näkökulmasta! Suunnitelkaa piirustus tai maalaus, joka on kuvattu hyönteisen silmin. Etsikää sopiva maisema koulusta tai pihalta ja eläytykää valitsemaksenne hyönteiseksi (esimerkiksi makaamalla maassa). Piirtäkää näkemänne maisema. Voitte ottaa kuvat maisemista piirtämisen tueksi. Hyönteisen voi piirtää tai olla piirtämättä kuvaan mukaan. Laittakaa kuvat luokan seinälle tai koulun käytävälle. Katsokaa kuvia ja keskustelkaa miltä hyönteisten maailma näyttää. Selvittäkää hyönteislajien vähentymisen syitä ja piirtäkää uudet kuvat, jotka kertovat miltä hyönteiset ehkä haluaisivat maailman näyttävän, millainen olisi ”hyönteisten unelmamaailma”.

2. Hyönteismaailma on useimpien ihmisten mielestä huomaamaton. Emme välttämättä ajattele kovinkaan paljon hyönteisiä toimissamme. Hyönteiset kuitenkin ovat elintärkeitä ja monet meidän ihmisten elämän edellytyksistä riippuu hyönteisistä. Keskustelkaa hyönteisten tarjoamista ekosysteemipalveluista, kuten pölytyksestä ja hajotustoiminnasta.

Ihmisen vaikutus hyönteisiin – tehtäviä yläkouluille

3. Pitäisikö hyönteisten maailma ottaa paremmin huomioon ja miten se tehdään? Esimerkiksi miten voimme huomioida pölyttäjähyönteiset paremmin? Pölyttäjiä voi auttaa vähentämällä kemiallisia torjunta-aineita ja käyttämällä niittyjä sekä hyviä mesikasveja paremmin hyödyksi kaupunkisuunnittelussa. Voitte luokan kanssa auttaa hyönteisiä paikallisesti ja rakentaa koulun pihalle hyönteishotelleja tai lisätä niittyjä ja hyviä mesikasveja koulun pihasuunnittelussa.

4. Hyönteisten, kuten monien muidenkin eliölajien, kannat ovat ihmisen vaikutuksesta vähentyneet. Ottakaa selvittää aiheesta ja keskustelkaa tilanteesta. Mitä meidän tulisi tehdä hyönteisten monimuotoisuuden vähentymisen pysäyttämiseksi? Katsokaa video Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön johtajan, professori Ilari Sääksjärven ajatuksista aiheesta.

5. Vuoden 2019 alussa levisi uutinen, jonka mukaan hyönteiset olisivat katoamassa maailmasta sadan vuoden kuluessa. Uutinen sisälsi tärkeää tietoa hyönteisten katoamisesta, mutta hyönteisten katoamisvauhti ei täysin pitänyt paikkansa. Alkuperäisen uutisen kirjoittaja oli tulkinnut tieteellisen tutkimuksen tuloksia väärin. Liioiteltu uutinen levisi kuin kulovalkea maailmalla ja ihmiset säikähtivät. Hyönteisten katoaminen on vakava asia, mutta liioittelevilla uutisilla voi olla haitallinen vaikutus. Pohtikaa mitä haittaa liioitellusta uutisesta voi olla. Miten liioittelu ja sen paljastuminen vaikuttavat tieteen uskottavuuteen? Voitte lukea liioitellun uutisen korjauksen täältä.