keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Toksinen maskuliinisuus viittaa yksinkertaistettuna siihen, miten patriarkaatti vahingoittaa miehiä. Toisin sanoen toksisella maskuliinisuudella tarkoitetaan vahingollisia kulttuurisia vaatimuksia ’miehisyydestä’: kovuudesta, aggressiivisuudesta ja väkivallan ihannoinnista, individualismista, yksin pärjäämisestä ja tunteettomuudesta, sekä kilpailullisesta fyysisestä suorituskyvystä ja viriiliydestä.

Ahtaan miehisyyden rinnalla kulkee feminiineinä pidettyjen omaisuuksien maalaaminen heikkoudeksi, maskuliinisia huonommiksi ja siten miehelle häpeälliseksi. Toksinen maskuliinisuus onkin myös hyvin misogyynistä eli naisvihaa edustavaa.

Misogynia ja homofobia kietoutuvat yhteen pilkan kielessä ja sen ylläpitämissä mielikuvissa. Homoseksuaalisuus on naismaista ja siksi heikkoa ja toisaalta esimerkiksi ulkonäköön panostaminen on feminiiniä ja sitä kautta kyseenalaistaa myös heteroseksuaalisuuden. Kumpikin on poikkeama heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta ja sellaisena sosio-kulttuurisesti rangaistavaa.

Tehtävä
Pohtikaa miten elokuvan eri hahmot ylläpitävät ja vastustavat toksisen maskuliinisuuden kulttuuria. Huomatkaa, että sama henkilö voi toteuttaa molempia.