keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ohad Naharin alkoi kehittää Gaga-liikekieltään (Gaga movement language) kuntouttaessaan itseään vakavan selkävamman ja selän leikkauksen jälkeen. Hän koki fyysisen rajallisuutensa olevan merkittävä hetki liikkumisen tutkimisessa. Gaga-liikekielen erikoisuus onkin sen vaatimuksessa kuunnella kehoa ennen kuin sille kerrotaan mitä tehdä sekä ajatuksessa siitä, että liikkujan täytyy joka päivä mennä jo totuttujen liikkumisen rajojen ulkopuolelle, epämukavuusalueelle. 
 
Naharin havaitsi myös tarvitsevansa keinon selittää itseään tanssijoille. Hän halusi kehittää kielen, joka olisi sekä sanallinen että kehollinen ja joka auttaisi tanssijoita ilmaisemaan hänen koreografioitansa paremmin. Syntyneessä Gaga-liikekielessä onkin esimerkiksi termejä, jotka merkitsevät tiettyä mielikuvaa ja liikkumiseen laatua tietyissä kehon osissa.  

Tanssi-improvisaatio
 
Gaga-liikekieli on pohjimmiltaan improvisatorinen liikekieli, jonka perustana ovat mielikuvia herättävät tehtävät. Perinteisten nykytanssitekniikoiden sijaan, joissa pyrkimyksenä on enimmäkseen kopioida opettajan esittämät muodot ja liikesarjat, Gaga-liikekielessä kannustetaan tanssijoita omakohtaiseen tulkintaan.  
 
Omakohtainen tulkinta on keskeinen käsite improvisaatiossa ja improvisatorisissa menetelmissä, kuten Gaga-liikekielessä. Improvisaatiossa liikkuja reagoi hetkessä, ilman ennakkosuunnitelmaa ja toteuttaa itseään spontaanisti ja intuitiivisesti. Hän hiljentää sisäisen kriitikkonsa, kuuntelee omaa kehon kieltään ja mielikuvituksensa avulla luo itsestään jotakin uutta.  

Improvisatoriset tehtävät
 
Kuten improvisaatiossa, myös Gaga-liikekielessä annetaan tehtäviä toiminnan rajaamiseksi. Rajat ja tehtävät voivat toimia liikkujalle turvaverkkona, jolloin on helpompi keskittyä oman kehon kuunteluun, avautua ja antautua hetkeen. Tehtävät antavat sijaa osallistujien omalle näkökulmalle ja liikekielelle eivätkä ole sidottuja tiettyyn tyylilajiin. Tehtävillä pyritään herättelemään kehon ja läsnäolon tietoisuutta, ja tehtäviä syötetään eri perspektiiveistä ruokkimalla monitahoisia liikemahdollisuuksia. 
 
Tehtävät voivat olla hyvin konkreettisia kehottaen tutkimaan esimerkiksi kehon eri osien etäisyyksiä toisiinsa tai ympärillä olevaan tilaan. Ne voivat keskittyä tuntemuksiin (lihaksissa, nahassa, nesteissä, lattiassa, toisen ihoa vasten) tai tunteisiin (nautinto, ihailu, ponnistelu, hassuttelu). Tehtävät voivat luoda mielikuvituksellisia tiloja tai tilanteita, kuten esimerkiksi vedenalaisia maailmoja tai maanjäristyksiä. Tehtävät voivat testata volyymiä, kuten esimerkiksi sen hetken maksimivoimaa, -laajuutta ja -nopeutta tai minimoida kaiken liikkeen mieleemme kehon sisälle, niin että liike jatkuu ulospäin näkymättömänä.  
 
Tehtäviä rakennetaan toinen toisensa päälle, moniulotteisiksi ja haastaviksi läsnäolon harjoituksiksi. Tehtävät tuottavat rikasta ja raikasta liikekieltä ja kytkevät mielen tähän hetkeen vahvistaen läsnäolon kokemusta. Tehtävien aktiivinen tutkiminen mahdollistaa uusien liikelaatujen, -tapojen ja -ratojen löytämisen, parantaa vaistonvaraista lähestymistä liikkumiseen ja auttaa yhdistämään tiedostetun ja tiedostamattoman liikkeen. Lähestymistapa kutsuu menemään tuttuja liikeratoja pidemmälle ja löytämään loppumattomia liikemahdollisuuksia. Kaiken tämän lisäksi Gaga-liikekieli mahdollistaa ja kannustaa vapauteen ja liikkumisen nautintoon.