keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
  • Har du sett andra animeringar av Muminberättelser? Diskutera hur t.ex. den japansk-holländska animationen från början av 1990-talet skiljer sig från Muminfamiljen på Rivieran. Tänk både på bilduttrycket och karaktärerna. Är de likadana, eller uppfattar du någon skillnad?
  • Muminfamiljen på Rivieran baserar sig på en tecknad serie, nämligen originalserien "Familjen lever högt". Hur tror du att det här har påverkat filmatiseringen i jämförelse med andra filmatiseringar av Muminberättelserna?
  • Familjen lever högt publicerades år 1955 i Londontidningen The Evening News. Det sägs att serien baserar sig på upplevelser som Tove Jansson hade under en resa tillsammans med sin mamma till Rivieran år 1954. Diskutera situationen i Europa på 1950-talet. Det kalla kriget var i full gång och inom ungdomskulturen blev rockmusik populärt. Vad annat känner du till från det här årtiondet?
  • Mumintrollen på Rivieran handlar mycket om drömmar och om att vilja vara någon man inte är. Diskutera vilka förväntningar karaktärerna har på varandra och på Rivieran och vad som händer om och när förväntningarna krossas.
  • Tänk tillbaka på scenen där Snorkfröken spelar på Casino. Berätta scenen ur croupierens synvinkel. Hur förändras scenen när berättarperspektivet förändras?
  • Läs recensioner av Muminfamiljen på Rivieran på webbplatsen http://kritiker.se/film/muminfamiljen-pa-rivieran/ och diskutera hur filmen har tagits emot av recensenterna i Sverige.
  • Arbeta parvis: Välj en stillbild från filmen genom att leta upp bilder på Muminfamiljen på Rivieran på internet. Skapa en dialog mellan de karaktärer som finns med på bilden. Spela dialogen för andra i klassen.