keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elämänkaari ja elokuvan kerronta

Myrskyluodon Maija (2024). Kuva: Antti Rastivo, Solar Films.

1. Millainen ajanjakso Maijan elämästä kuvataan elokuvan aikana? Millaisia vaiheita siihen kuuluu? Piirtäkää aikajana, johon sijoitatte elokuvassa esitetyt, Maijan elämään liittyvät tärkeimmät tapahtumat. 

2. Kuvailkaa Maijaa elokuvan alussa. Millainen ihminen hän on? Entä miten hän muuttuu elokuvan kuluessa? 

3. Elokuvan kerronnassa tarinan ajan kuluminen vaihtelee. Muistelkaa kohtauksia, joissa tarinan aika kulkee hitaasti ja toisaalta kohtauksia, joissa tarinan ajassa on siirrytty yhtäkkiä paljon eteenpäin elokuvan kohtauksien välissä. Millaisissa kohdissa tarinan aika kulkee hitaasti? Milloin taas nopeasti? Millä keinoilla katsojalle viestitään ajan kulumisesta? 

4. Miten kuolema näytetään tässä elokuvassa? Eroaako se siitä, miten kuolemaa on kuvattu muissa näkemissänne elokuvissa? 

5. Elokuvan kerronnassa voi olla ennakointeja, joissa vihjataan katsojalle tulevista tapahtumista, tai takaumia, joissa palataan kerronnan nykyhetkestä menneisyyteen. Millaisia kuolemaan liittyviä ennakointeja tai takaumia elokuvassa on? 

6. Miten kuoleman kohtaaminen muuttaa elokuvan päähenkilöä? Miten hän käsittelee läheisen kuolemaan liittyvää surua ja millaisista asioista hän löytää lohtua? 

7. Miten elokuvan lopussa käytetty rajaus poikkeaa muusta elokuvasta? Pohtikaa, miksi ohjaaja on päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Voitte tutustua tarkemmin rajaukseen Elokuvapolulla.

8. Kirjoitustehtävä: Kirje tulevaisuudesta 

Pohdi, mitä elokuvan lopun Maija haluaisi sanoa elokuvan alun nuorelle Maijalle, joka on pian muuttamassa pois synnyinkodistaan ja astumassa uuteen elämänvaiheeseen. Millaisia rohkaisun, lohdutuksen ja myötätunnon sanoja hänellä voisi kaiken kokemansa jälkeen olla nuoremmalle itselleen, jolla tuo kaikki on vasta edessä? 

Kirjoita kirje, jonka vanha Maija lähettää itselleen menneisyyteen. Voit halutessasi käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: 

  • Mitä hyvää omien pelkojen tai ennakkoluulojen voittamisesta seuraa? 
  • Mikä elämässä tulee olemaan hyvää ja kaunista? 
  • Miten vastoinkäymisiin kannattaa suhtautua? 
  • Miten vaikeista tunteista ja kärsimyksestä pääsee eteenpäin? 
  • Miltä eletty elämä näyttää, kun sitä katsoo taaksepäin vanhuudesta käsin? 
  • Minkä neuvon nuorelle itselleen voisi antaa? 

Halutessasi voit myös kuvitella itsesi vanhana ja kirjoittaa vastaavanlaisen kirjeen itsellesi.