keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Hyvän elämän lähtökohdat

Admassu on orpolapsi, hänellä ei ole elämässään isää eikä äitiä. Admassu asuu myös kadulla, ilman omaa kotia. Poika luistaa koulunkäynnistä, ja häneltä puuttuu elämästään rytmi ja kaikenlainen säännöllisyys, mikä taas kuuluu osana monen normaaliin elämään. Tästä huolimatta hän jaksaa hymyillä ja unelmoida sinnikkäästi jalkapallotähden urasta, uhmaten näin ”kohtaloaan”.

  • Muistelkaa Admassun a) kotioloja, b) tuttuja ympäristöjä/paikkoja, c) lähipiirin ihmisiä. Mitä ajatuksia ja tunteita Admassun elämä teissä herättää? Elääkö hän mielestänne hyvää elämää?
  • Pohtikaa yhdessä, mitä tarkoittaa hyvä elämä. Mistä aineksista hyvä elämä koostuu? Kuka määrittää, mitä hyvä elämä on? Voitte käyttää pohdinnan apuna alla olevaa Suomen Mielenterveysseuran tekstiä.

Arjesta ponnistaen
Monien muutosten maailmassa tunnemme joskus olevamme eksyksissä. Elämän ja maailmankatsomuksen pohjaksi tarjotaan monenlaista tietoa ja uskomusta. Elämälle antaa tarkoitusta, turvaa ja sisältöä se, että itse tietää, mitä arvostaa ja kunnioittaa ja minkälainen on oma asioiden tärkeysjärjestys. Se vaikuttaa myös elämän asenteeseen: miten suhtaudun elämään ja etenkin sen mukanaan tuomiin kolhuihin. Moni meistä elää kuitenkin tulevan toivossa odottaen aina jotain parempaa ikään kuin lottovoittoa. Silloin nykyhetki jää ehkä elämättä, ja jätämme huomaamatta käyttämättä monet sen tarjoamat mahdollisuudet.
Tyytyväisyys rakentuu usein pienistä ja enimmäkseen hyvin arkisista perusasioista. Sen edellytykset ovat pitkälti meissä itsessämme, ainutkertaisuudessamme, ainutlaatuisuudessamme, mahdollisuuksissamme. Ihmissuhteet ovat tärkeitä hyvän olon ylläpitäjiä ja tuki vaikeuksien tullen. Kokemus tarpeellisuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta omassa ympäristössä tukee mielen hyvinvointia. Jokaisella pitäisi olla halutessaan mahdollisuus kuulua johonkin, osallistua, olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, tulla kuulluksi ja vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin.
Ulottuvillamme on aina monia hyvän mielen lähteitä. Nauru on ilmainen ilo; toivottavasti emme koskaan kadota kykyämme leikkiä, vapauttaa itsessämme asuva lapsi. Musiikki, taide, kirjallisuus antavat elämyksiä ja sisältöä elämään. Rakkaat muistot ovat suunnaton hyvän olon lähde.

Lähde: Suomen mielenterveysseura / Arjen aapinen