keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Vaikka elokuvan Admassa on orpo, hänellä on kuitenkin ystäviä ja muita aikuisia elämässään, kuten koulun opettaja. Elokuvan myötä hän tutustuu paremmin myös Franziin.

 • Pohtikaa elokuvan myötä perheen merkitystä. Vaikka Admassulla ei ole biologista perhettä ympärillään, voivatko muut ihmiset muodostaa hänelle perheen? Voiko esimerkiksi ystävä olla yhtä tärkeä ihminen kuin äiti tai sisar?
 • Keitä kuuluu omaan perheeseesi? Mitä teette yhdessä, mistä juttelette? Minkälaiset ovat keskinäiset suhteenne? Voitte piirtää puukuvaimen perheenjäsenten kartoittamiseksi ja asioiden listaamisen avuksi. Voitte käydä pohjustukseksi läpi alla olevat MLL Nuortennetin huomiot hyvään perhe-elämään liittyen.
  Parhaimmillaan…
  •    On kivaa viettää aikaa yhdessä. Yhdessä voi löhöillä, pelata, ulkoilla, lenkkeillä, retkeillä, tehdä ruokaa ja jutella arkipäiväisistä asioista.
  •    Yhdessä tehdyt retket ja reissut voivat olla mieleenpainuvia hetkiä, vaikka pientä kinaa välillä syntyisikin.
  •    Asioista yritetään sopia ja jutella yhdessä. Toisten mielipiteitä pyritään kuuntelemaan ja arvostetaan, vaikkei kaikesta oltaisikaan samaa mieltä.
  •    Sovituista asioista pidetään kiinni. Jos jostain on yhdessä sovittu, jokainen pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan, että sopimus pitää.
  •    Vanhemmille uskaltaa kertoa huolistaan ja näyttää tunteensa. Vanhemmilta voi saada lohtua ja apua mieltä painavissa asioissa.
  •    Yhdessä voi nauraa ja hullutella. Perheellä voi olla aivan oma, sisäinen huumori.  Sitä ei välttämättä kukaan muu ymmärrä, eikä samoja juttuja tulisi mieleenkään tehdä kodin ulkopuolella.
  •    Perheenjäsenet tuntevat toistensa luonteenpiirteet ja tavat. Usein he tietävät myös hauskoja yksityiskohtia, joita perheen ulkopuoliset eivät tiedä.
  •    Siskojen ja veljien kanssa voi olla hauskaa leikkiä, pelata ja kertoa salaisuuksia. He myös auttavat ja jakavat monia huolia.
  •    Siskojen ja veljien kanssa voi opetella riitelyn taitoa ja riitojen sopimista.
  •    Vanhempien kainaloon voi käpertyä tai istahtaa polvelle, vaikkei olisikaan enää pikkulapsi.
  Lähde: MLL Nuortennetti
 • Voitte jatkaa edellistä tehtävää pohtimalla teille läheisen ihmisen merkitystä seuraavan Oivan tehtävä kautta: Oiva –  ”Tärkeä läheinen”.

Ystävyys ja suvaitsevaisuus

 • Pohtikaa, minkälaisina ihmisinä Admassu, hänen lähipiirinsä ihmiset ja Franz näytetään elokuvassa.
  •    Miten kuvailisit Admassua ihmisenä? Minkälainen hän on, minkälaisia piirteitä hänestä nousee esille? Entäpä Franz, miten kuvailisit häntä?
  •    Keitä muita henkilöitä elokuvassa esitellään?
  •    Huomaatko jotain yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia Admassun ja Franzin välillä?
  •    Miten Admassun ja Franzin välit muuttuvat elokuvan kuluessa? Miksi?
  •    Mitä ymmärrät käsitteillä ystävä ja ystävyys? Entäpä suvaitsevaisuus?
  •    Käykää läpi seuraava Väestöliiton kuvaus ja pohtikaa, miten ystävyyttä ja suvaitsevaisuutta käsitellään elokuvassa. Katsokaa myös YLE Summerin video aiheeseen liittyen.

Erilaiset ystävät

Kaveri, joka saa sinut nauramaan, jonka kanssa voit olla oma itsesi, mutta johon myös luotat, on varmasti hyvä ystävä. Kaveri, joka kohtelee sinua kurjasti, jonka vuoksi joudut usein ongelmiin ja joka kertoo salaisuutesi muille, ei täytä välttämättä hyvän ystävän kriteereitä.
Toisinaan myös ystävien kesken tulee riitoja ja erimielisyyksiä. Ne voivat olla ahdistavia ja aiheuttaa paljon huolta. Riidat eivät yleensä ole vaarallisia ja niistä voi seurata jopa jotain hyvää. Merkitystä on sillä, miten riidat sovitaan ja miten riidellään.

On koulu-, koti- ja lapsuusajan ystäviä, mummola- tai mökkikavereita. Erilaisia ystäviä nähdään erilaisissa paikoissa. Joitakin kavereita nähdään vain koulussa, toisia nähdään joka päivä tai pari kertaa vuodessa. Joidenkin kanssa ollaan ystäviä netissä, eikä heitä välttämättä koskaan tavata kasvokkain.
Ystävyyssuhteissa opetellaan taitoja, jotka ovat tärkeitä myös muissa läheisissä ihmissuhteissa. Ystävien kanssa harjoitellaan luottamusta, yhdessä olemista, ristiriitojen ratkaisemista ja toisen huomioimista.
Lähde: Väestöliitto

 • Pohtikaa ystävyyttä omalla kohdallanne. Keitä ystäviä sinulla on? Onko joku heistä paras ystäväsi, jolle uskallat kertoa salaisuuksia ja jonka puoleen voit kääntyä huolen tai surun kohdatessa? Miten vietät aikaa ystäviesi kanssa?
 • Onko sinulla ystäviä, joita tapaat vain satunnaisesti?
 • Miten määrittelisit hyvän ystävän ja hyvän ystävyyden? Minkälaisista aineksista koostuu hyvä ystävä ja hyvä ystävyys?
  Voitte käyttää apuna seuraavaa MLL Nuortennetin listausta hyvän ystävyyden tunnusmerkeistä, ja YLE Summerin videota ystävyydestä. YLE Summeri: ”TÄSTÄ TUNTEE TOSIYSTÄVÄN | SÄPINÄÄ”.


Hyvän ystävyyssuhteen tunnusmerkkejä:
•    Pystytte olemaan omia itseänne toistenne seurassa
•    Hyväksytte toisenne sellaisena kuin olette
•    Tiedätte sen, että parhaiden kaverusten ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä
•    Autatte, tuette ja lohdutatte toisianne
•    Pystytte kertomaan salaisuuksia toisillenne
•    Luotatte toisiinne ja olette luottamuksen arvoisia
•    Puolustatte toisianne esimerkiksi kiusaamistilanteessa
•    Kannustatte toisianne ja annatte hyvää palautetta onnistumisista
•    Pystytte puhumaan keskenänne myös vaikeista asioista
•    Viihdytte yhdessä ja haluatte viettää aikaa keskenänne
•    Ystävyytenne on vastavuoroista, eli molemmat iloitsevat siitä
Lähde: MLL Nuortennetti