keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Ennen elokuvan katsomista: Keskustelkaa tai tehkää omat, lyhyet muistiinpanot aiheesta Kuka Nooa oli? Mitä tiedät tai muistat Nooasta ja hänen elämästään? Millainen tyyppi Nooa oli? Palatkaa keskusteluunne tai muistiinpanoihinne elokuvan jälkeen. Muuttiko elokuva mielikuvaanne Nooasta? Oliko elokuvan tulkinta Nooasta mielestänne onnistunut tai kiinnostava?

2. Noah-elokuva perustuu Raamatun kertomukseen Nooasta, Jumalalasta ja vedenpaisumuksesta (1. Mooseksen kirja, luvut 6-9). Raamattu koostuu Vanhasta testamentista ja Uudesta testamentista ja Vanha testamentti on kirjakokoelma kolmestakymmenestäyhdeksästä kirjasta. Teksti on alun perin kirjoitettu hepreaksi. Juutalaiset käyttävät viidestä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta nimitystä Toora, ja islaminuskoisilla Nooa edustaa yhtä profeetoista. Vaikka elokuva ammentaa tarinansa aihiot Raamatusta, se on luonnollisesti ohjaaja Darren Aronofskyn näkemys. Elokuva on herättänyt jonkin verran keskustelua eri uskontojen edustajien keskuudessa. Elokuvan esittäminen on kiellettykin Egyptissä, Indonesiassa, Arabiemiraateissa sekä Malesiassa. Syyksi esimerkiksi Malesia on kertonut, että Noah loukkaa islamia.  Malesiassa eivät koskaan päässeet myöskään elokuvalevitykseen elokuvat  Brokeback Mountain ja The Passion of the Christ. Tutustukaa Tuija Pyhärannan kirjoitukseen "Äreä ukko Nooa" (Ylioppilaslehti 4/2014) ja keskustelkaa seuraavista asioista:

  • Millaisia ajatuksia elokuva herätti sinussa?
  • Mikä oli päällimmäinen tunne elokuvan jälkeen?
  • Mitä kohtaa jäit miettimään?
  • Miksi tämä elokuva on sinun mielestä tehty?
  • Mitä Aronofsky haluaa mielestäsi sanoa elokuvalla?

3. Esimerkiksi kristityt, juutalaiset ja islamilaiset kuvaavat Jumalan vähän eri tavoin.

  • Millainen kuva Jumalasta välittyy sinulle Noah-elokuvan perusteella?
  • Millä tavalla Jumala toimi elokuvassa?
  • Jos vertaat 1. Mooseksen lukuja 6-9 elokuvan antamaan kuvaan Jumalan toiminnassa, löydätkö jotain eroja?
  • Miten sinä kuvaisit Jumalaa yllämainitun Raamatunkohdan perusteella?
  • Millaisilla adjektiiveilla kuvailisit elokuvan Jumalaa? Entä Mooseksen kirjan Jumalaa?

Tehtävä: Kerätkää ja leikatkaa lehdistä erilaisia kuvia, jotka kuvaavat Raamatun antamaa kuvaa Jumalasta. Kootkaa kuvat julisteeksi. Kerätkää samalla idealla toinen juliste, johon kokoatte Noah-elokuvan antaman kuvan Jumalasta.