keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Työ, turvaverkot ja yhteiskunta

© 2021 20th Century Studios All Rights Reserved

Nomadland-elokuvassa voidaan nähdä vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Monille elokuvassa näytelleille henkilöille nomadielämä on jokapäiväistä todellisuutta. Liikkuvaan ja asunnottomaan elämään siirtyminen on monelle heistä ollut taloudellinen pakko, mutta samalla tavanomaisten asumismuotojen ja elämäntapojen ulkopuolelle astuminen on tuonut suurta vapautta ja uudenlaista merkityksellisyyttä elämään. Nomadiyhteisöissä keskinäisellä solidaarisuudella, avunannolla ja taitojen opettamisella pyritään paikkaamaan amerikkalaisen yhteiskunnan riittämätöntä turvaverkkoa.

1. Miten amerikkalaisen yhteiskuntamallin eroaminen pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta näkyy elokuvassa? Entä onko elokuvassa kulttuurien ja yhteiskuntien eroista huolimatta jotakin, mikä voisi tapahtua myös niissä yhteisöissä, joissa itse elät?

2. Minkälaisissa paikoissa Fern työskentelee elokuvassa? Minkälainen suhde hänellä vaikuttaa olevan työntekoon? Mitkä vastausvaihtoehdot uskoisit Fernin valitsevan, mikäli hän täyttäisi Elinkeinoelämän valtuuskunnan teettämän kyselyn työn henkilökohtaisesta merkityksestä? Entä mitä itse valitsisit?

3. Miten elokuvan henkilöt suhtautuvat avun pyytämiseen ja antamiseen? Minkälaista tukea he antavat toisilleen?

4. Elokuvassa kuvattujen nomadien voidaan ajatella elävän yhteiskunnan reunoilla ja osittain kulttuurin normien ulkopuolella. Mitä normeja heidän elämäntapansa haastaa, ja millaisia asioita he vaikuttavat tavoittelevan?