keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Naisista kertovat elämäkertaelokuvat

Kuva: Jonathan Wenk / Focus Features

Elämäkertaelokuva on elokuvan lajityyppi, jossa kerrotaan tietyn henkilön tai henkilöiden elämästä. Elokuvien aiheena ovat yleensä henkilöt, jotka ovat tehneet jotain merkittävää tai poikkeuksellista. Naisista kertovia elämäkertaelokuvia on huomattavasti vähemmän kuin miehistä kertovia. Kun naisista tehdään elämäkertaelokuvaa, ne kuvaavat useimmiten joko kuninkaallisia tai taiteilijoita, kuten laulajia tai näyttelijöitä.

Yksi ilmeinen syy naisista tehtyjen elämäkertaelokuvien vähyyteen on se, ettei naisia ole perinteisesti kannustettu toimijan rooliin. Naisten ei ole ollut helppoa päästä vaikuttamaan yhteiskunnassa, eikä heidän saavutuksiaan ole nostettu esiin samalla tavoin kuin miesten. Tämän vuoksi esimerkiksi monet kuuluisat poliitikot, tutkijat ja liiketoimijat ovat miehiä. Viihdemaailmassa sen sijaan naisille on ollut paremmin sijaa jo kauan, minkä vuoksi kuuluisien näyttelijättärien tai laulajien elämistä on tehty filmatisointeja. Naispuoliset kuninkaalliset puolestaan ovat kirjaimellisesti syntyneet merkittävään rooliinsa, eikä elokuvien ole tarvinnut käsitellä naisten pyrkimystä valtaan.

Elämäkertaelokuvat keskittyvät monesti kuvaamaan päähenkilöiden yksityiselämää ja ihmissuhteita enemmän kuin esimerkiksi yhteiskunnallisia tai ammatillisia saavutuksia. Tämä piirre on korostunut erityisen paljon naisista kertovissa elämäkertaelokuvissa, joissa nainen joutuu perheensä ja omien pyrkimystensä ristituleen. Usein nainen joutuukin kärsimään omien pyrkimystensä vuoksi. Myös tämä johtuu konservatiivisesta ajatuksesta, että naisen paikka olisi ensisijaisesti kotona perheen parissa.

Oikeuden puolesta onkin elämäkertaelokuvana poikkeuksellinen. Sen naispäähenkilö on sekä asianajaja että akateemikko, ja näissä tehtävissään hän on aktiivinen toimija. Lisäksi Ginsburgin perhe tukee hänen ammatillisia ja sitä kautta yhteiskunnallisia pyrkimyksiään. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset vaikuttavatkin siihen, miten naisia elämäkertaelokuvissa kuvataan, ja millaisista henkilöistä elokuvia tehdään.

Tehtäviä

1. Muistelkaa muita näkemiänne elämäkertaelokuvia. Apuna voitte käyttää esimerkiksi Koulukinon elämäkertaelokuva-teemapakettia. Miten kuvatut elämäkerrat eroavat toisistaan riippuen päähenkilön ammatista ja sukupuolesta? Mitä samoja piirteitä löydätte näkemistänne elokuvista? Entä eroavaisuuksia?

2. Kenestä historiallisesta tai nykyajan naisesta pitäisi mielestänne tehdä elokuva, ja miksi? Mitä tapahtumia elokuvan pitäisi sisältää?

3. Millaisena Ginsburg kuvataan kotona ja kodin ulkopuolella? Entä hänen miehensä Martin?

4. Usein naisista kertovissa elämäkerroissa itsenäiset ja kunnianhimoiset naiset ovat uhka jollekin. Kenelle elokuvassa Ginsburg on uhka ja miksi?

5. Elämäkertaelokuvat eivät yleensä kuvaa kohteensa koko elämää vaan ainoastaan tiettyä ajanjaksoa heidän elämässään. Mitä elämänvaiheita Ginsburgista kuvataan? Voitte etsiä lisää tietoa Ginsburgista ja pohtia, olisiko elokuvassa pitänyt kuvata muita ajanjaksoja hänen elämästään.