keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Linh ja Tien ovat vastuullisen paikan edessä äidin lähtiessä hoitamaan perheen isoäitiä kotimaahansa Vietnamiin. Äidin on määrä palata takaisin kotiin kahden viikon kuluttua. Tänä aikana vanhemman sisaruksen Linhin on huolehdittava pikkusiskostaan, perheen kodista ja elannosta.

  • Tutustukaa seuraavaan tekstiin lapsen oikeuksista. Pohtikaa sitten yhdessä, miten nämä nousevat esille ja miten asiaa käsitellään elokuvassa.

"Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Kaikille lapsille kuuluu oikeus kasvaa ja käydä koulua sekä leikkiä ja osallistua. Jokaisella lapsella on oikeus myös suojeluun ja huolenpitoon. Vanhemmat ja muut huoltajat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta, mutta tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lastensuojelun lähtökohta on aina lapsen etu. Tämä tarkoittaa, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä työntekijöiden on arvioitava, mikä on juuri tämän lapsen kannalta paras ratkaisu tässä elämäntilanteessa. Laissa on lista asioista, joihin lastensuojelun sosiaalityöntekijän on kiinnitettävä huomiota, kun hän arvioi, toteutuuko lapsen etu. On mietittävä esimerkiksi, miten eri ratkaisut turvaavat sen, että lapsen läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet säilyvät, tai miten tuetaan lapsen kielellistä, kulttuurista ja uskonnollista taustaa.

Tärkeä lapsen edun periaate on, että lapsi voi itse olla mukana käsittelemässä ja suunnittelemassa häntä koskevia asioita. Lapselle pitää selittää riittävästi, mistä ollaan päättämässä ja miksi, jotta hän saa muodostaa ja ilmaista oman näkemyksensä asiasta. Jokaisella, myös lapsella, on aina oikeus osallistua omien asioidensa käsittelyyn.

Kaikki lasten oikeudet on koottu Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi olla siitä riippumatta, mikä on heidän taustansa, kuten kansallisuus, uskonto tai perheen varallisuus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita."

Lähde: Lastensuojelu

  • Pohtikaa sitten, toimiiko isosisko Linh mielestänne oikein tai esimerkillisesti ottaen vanhemman vastuun harteilleen äidin lähdön jälkeen. Olisiko Linhin pitänyt olla yhteydessä viranomaiseen tai muuhun aikuiseen tässä tilanteessa?
  • Miettikää, miten olisitte itse toimineet Linhin tilanteessa. Olisitteko toimineet samoin ja näyttäneet ulkopuolisille, että perheen elämä jatkuu kuten ennenkin, vai olisitteko välittömästi kääntyneet aikuisen puoleen ja pyytäneet apua?
  • Kehen tai mihin tahoon lapsi/nuori voi olla yhteydessä perheen kohdatessa haasteita tai ongelmatilanteita elämässä? Kehen olisitte itse ensi sijassa yhteydessä; ystävään, sukulaiseen vai opettajaan? Entä mitä ammattilaistahoja on olemassa, jotka tarjoavat apua lapsille ja nuorille elämän haasteissa?
  • Pohtikaa lopuksi vielä pareittain tai pienryhmissä, minkälaisista asioista lapsi/nuori voi ottaa vastuuta ja minkälaiset vastuut taas kuuluvat täysi-ikäisille ja vanhemmille. Käykää tehtävä lopuksi läpi ryhmän kesken.