keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan aikana naapurin tyttö Pauline tutustuu sisaruksiin Linhiin ja Tieniin. Sisarusten tietämättä Pauline on vakoillut tyttöjen elämää jo jonkin aikaa. Huomatessaan tyttöjen äidin kadonneen jonnekin, päättää Pauline lähteä ottaa asiasta selvää, ja huomaa pian mahdollisuuden ansaita rahaa sisarusten tilanteen kustannuksella. Paulinelle kuitenkin selviää, että kyse ei ole leikistä ja sisarusten tilanne ajautuu valheiden myötä ojasta allikkoon. Pauline päättää auttaa tyttöjä hankalassa tilanteessa.

Muistelkaa ja palauttakaa mieleenne, minkälaisia hahmoja Linh, Tien ja Pauline olivat. Käyttäkää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Miten kuvailisit sisaruksia? Minkälaisia he ovat luonteeltaan, minkälaiset heidän keskinäiset välinsä ovat? Huomaatko jotain yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia sisarusten välillä? Mitä harrastuksia sisaruksilla on?
 • Miten taas kuvailisit naapurin tyttöä Paulinea? Minkälainen hän on luonteeltaan? Keitä ystäviä Paulinella on, entä mitä hän tekee vapaa-ajallaan?
 • Minkälaiset välit sisarusten ja Paulinen välille kehittyy ja miten ne muuttuvat elokuvan aikana?
 • Mitä ystävyys mielestänne tarkoittaa? Tutustukaa Väestöliiton kuvaukseen ystävän ominaisuuksista. Pohtikaa tämän jälkeen, miten ystävyys näkyy elokuvassa, esimerkiksi sisarusten ja Paulinen välillä.
 • Keitä ystäviä sinulla on? Onko joku heistä paras ystäväsi, jolle uskallat kertoa salaisuuksia ja jonka puolen voit kääntyä huolen tai surun kohdatessa? Miten vietät aikaa ystäviesi kanssa?
 • Onko sinulla ystäviä, joita tapaat vain satunnaisesti?
 • Miten määrittelisit hyvän ystävän ja hyvän ystävyyden? Minkälaisista aineksista koostuu hyvä ystävä ja hyvä ystävyys?

Voitte käyttää kysymyksiin vastaamisen apuna seuraavaa MLL Nuortennetin listausta hyvän ystävyyden tunnusmerkeistä, ja YLE Summerin videota ystävyydestä.

Hyvän ystävyyssuhteen tunnusmerkkejä:

 • Pystytte olemaan omia itseänne toistenne seurassa
 • Hyväksytte toisenne sellaisena kuin olette
 • Tiedätte sen, että parhaiden kaverusten ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä
 • Autatte, tuette ja lohdutatte toisianne
 • Pystytte kertomaan salaisuuksia toisillenne
 • Luotatte toisiinne ja olette luottamuksen arvoisia
 • Puolustatte toisianne esimerkiksi kiusaamistilanteessa
 • Kannustatte toisianne ja annatte hyvää palautetta onnistumisista
 • Pystytte puhumaan keskenänne myös vaikeista asioista
 • Viihdytte yhdessä ja haluatte viettää aikaa keskenänne
 • Ystävyytenne on vastavuoroista, eli molemmat iloitsevat siitä

Lähde: MLL Nuortennetti

 • Mitä suvaitsevaisuus mielestänne tarkoittaa? Onko Linh mielestäsi suvaitsevainen nuorempaa sisartaan tai Paulinea kohtaan? Entäpä Pauline sisaruksia kohtaan? Käyttäkää pohdinnan apuna alla olevaa lyhyttä kuvausta.

"Ystävyys yli rajojen tarkoittaa suvaitsevaisuutta erilaisuudesta huolimatta. Erilaisuutta on monenlaista – ulkonäkö, puhetyyli, tavat, ajatukset, eleet, kiinnostuksen kohteet yms. Olemme kaikki erilaisia ja juuri siksi ainutlaatuisia, mutta juuri tämä erilaisuutemme voi olla myös lähtökohta syrjinnälle. Mitä enemmän poikkeamme maan tai kulttuurin keskiarvosta, sitä todennäköisempää on, että meidät huomioidaan – joko positiivisesti tai negatiivisesti."

Lähde: Opetushallituksen verkkopalvelu edu.fi

 • Miten suvaitsevaisuus on muuten esillä elokuvassa, esimerkiksi koulussa tai lasten joutuessa kohtaamaan aikuisia (lastensuojeluviranomainen, poliisi)?
 • Mitä tunteita elokuvassa esiintyvät lasten ja aikuisten väliset kohtaamiset sinussa herättävät? Onko esimerkiksi viranomaisten tai opettajan käytös mielestäsi hyväksyttävää, entäpä koulun oppilaiden käytös Paulinea kohtaan?
 • Katsokaa lopuksi YLE Summerin video aiheeseen liittyen. Keskustelkaa sitten ryhmän kesken, miten ystävyys ja suvaitsevaisuus näkyvät elämässänne, ja mitä ne merkitsevät teille itsellenne.