keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: Tuffi Films

“Kapellimestari on orkesterin tai soitinyhtyeen johtajasta käytettävä nimitys. Kapellimestari johtaa musiikkiesityksiä visuaalisin keinoin. Näistä johtamiskeinoista tärkein on käsin suoritettava viittominen eli niin sanottu lyönti. Lyönnillä ilmaistaan muusikoille kappaleen tempon ja dynamiikan vaihtelut sekä muut tulkintaan liittyvät yksityiskohdat. Lyönnin lisäksi kapellimestarin koko vartalon liikkeet ja kasvojen ilmeet – harjoitustilanteessa myös äänet – muodostavat kokonaisuuden, joka auttaa muusikoita – sekä yleisöä – hahmottamaan sävellyksen rakenteen ja tunnesisällön.”
(Lähde: Wikipedia)

Ennen dokumentin katsomista

Lämmittelyharjoitus

 • Muodostakaa piiri niin, että olette lähellä toisianne. Ojentakaa kaikki oikea kätenne eteenne niin, että kyynärpää on noin 90 asteen kulmassa.
 • Laittakaa nyt vasen kätenne vieressä olevan oikean käden päälle.
 • Sulkekaa silmänne.
 • Nyt ruvetkaa hitaasti, rauhallisesti liikuttamaan oikeaa kättänne.
 • Vasen käsi pysyy täysin rentona.
 • Jatkakaa liikettä jonkin aikaa. Miltä harjoituksen tekeminen tuntui?

Työskennelkää ensi yksin ja sitten pienissä ryhmissä:

1. Listatkaa, mitä mielestänne kuuluu kapellimestarin työhön. Kuinka monta asiaa saitte ensin yksin ja sitten ryhmänä kasaan? Entä koko porukalla?

2. Listatkaa, minkä luulette tekevän kapellimestarin työstä haastavaa. Kuinka pitkän listan saitte tästä aikaiseksi ensin yksin ja sitten ryhmänä?       

 

Kuva: Pixabay (CC0)

 

Dokumentin katsomisen jälkeen

1. Palatkaa ennakkokäsityksiinne ja keskustelkaa ensin pienissä ryhmissä, sitten koko luokan kesken:

 • Mitä haluatte muuttaa?
 • Mitä haluatte täydentää?

2. Tutustukaa Taideyliopiston sivuilta musiikin johtamisen koulutusohjelmaan. Miten koulutukseen haetaan ja miten opiskelijat valitaan sinne?

3. Selvittäkää, mitä muita korkeakoulutason musiikin tutkintoja Suomessa voi opiskella. Valitkaa ryhmässä yksi tutkinto ja tehkää siitä vapaamuotoinen esitelmä muulle ryhmälle, jossa kerrotte ainakin:

 • Missä alaa voi opiskella?
 • Miten haetaan ja millaiset ovat pääsyvaatimukset?
 • Kuinka moni hakijoista on aiempina vuosina päässyt sisään?
 • Millaisia sisältöjä opintoihin kuuluu?
 • Millaisissa tehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä?

Hyödyntäkää tiedon haun lisäksi mahdollisuuksia haastatella alaa opiskelevia tai opiskelleita.

4. Elokuvassa seurataan kolmen opiskelijan taivalta kohti taiteilija-ammattia. Mitä saatte heistä selville elokuvan perusteella? Miten he eroavat toisistaan, entä mikä heitä yhdistää? Miksi he haluavat kapellimestareiksi? Millaisia kohtauksia elokuvaan on valittu ja millainen kuva elokuvan henkilöistä niiden perusteella muodostuu?

Loppukevennys

Nyt voitte kokeilla kapellimestarina toimimista itse Googlen Semiconductorin avulla. Tarvitsette vain kannettavan tietokoneen, jossa on webbikamera ja nettiyhteys sekä tarpeeksi ison tilan ja seikkailumieltä. Antakaa jokaiselle kapelimestarille vuoron perään raikuvat aplodit!

(Opettajille lisätietoja Semiconductorista löytyy esimerkiksi Techradarin artikkelista.)