keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Pariisin vainotut pohjautuu Joseph Weismannin lapsuuden kokemuksiin juutalaisten kokoamisesta pyöräilystadionille, kokoomaleiriltä sekä paosta ja selviytymisestä. Elokuvaa taustoittava ajatus onkin oikeus saada ranskanjuutalaisten, erityisesti lasten ääni kuulumaan historiankirjoituksessa. Oikeus saada oma näkökulma kuuluviin yhteisön, valtion tai vaikkapa kaupungin historiassa tai osana joitakin historiallisia tapahtumia luo yhteenkuuluvuuden tunnetta – olen osa tapahtumia ja yhteistä menneisyyttä.

Jokaisen oma käsitys historian tapahtumista poikkeaa aina virallisesta historiankirjoituksesta, joka tehdään tietystä näkökulmasta, tietyssä historiallisessa ja poliittisessa tilanteessa. Suomalaisessakin historiankirjoituksessa on yhtäältä usein toistuvia painopisteitä ja toisaalta aukkopaikkoja. 1990-luvulta alkaen tutkijoita ovat alkaneet kiinnostaa esimerkiksi naisten, tunteiden ja lasten historiat, jotka tätä ennen usein jäivät syrjään esimerkiksi sotatapahtumiin tai hallitsijoihin keskittyvän historian tieltä. Toisaalta esimerkiksi kansalaissodasta kirjoitetaan ja sitä kuvataan yhä verrattain vähän. 

 

Tehtäviä

1. Kootkaa yhdessä suomalaisia historiallisia elokuvia ja televisiosarjoja. Pohtikaa, mitä teemoja suomalaisissa elokuvissa käsitellään. Entä mitä jätetään käsittelemättä? Kenen historiaa elokuvissa ja televisiosarjoissa kuvataan? Ideoikaa, mistä Suomen historian ajanjaksosta haluaisitte nähdä elokuvan. Pohtikaa myös historiattomuuden tunnetta esimerkiksi maahanmuuttajien tai eri paikkakunnalta muuttaneiden näkökulmista.

2. Suunnitelkaa historiallisen elokuvan päähenkilö/päähenkilöitä. Valitkaa yksin tai ryhmissä jokin tapahtuma, aikakausi ja maa (ei tarvitse välttämättä liittyä toiseen maailmansotaan tai juutalaisvainoihin). Kiinnittäkää huomiota seuraaviin seikkoihin: päähenkilön ikä, tausta, ulkonäkö, sukupuoli ja asuinpaikka; historiallinen konteksti (missä elokuva tapahtuu, milloin, millaisessa poliittisessa ja kulttuurisessa tilanteessa) ja päähenkilön arkipäivä, perhe ja ystävät.

3. Kuvitelkaa, että teidän ikäryhmänne lapsuudesta tehtäisiin elokuva. Mitkä tapahtumat tulisivat elokuvaan mukaan? Millaista arkea elokuvassa kuvattaisiin? Mitä ongelmia/iloja/suruja/konflikteja elokuvassa kuvattaisiin? Suunnitelkaa ryhmissä elokuvan aloituskohtaus.