keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Historiallinen elokuva ja historiallinen komediaelokuva

Algimantas Babravicius / Yellow Film & TV

Historiallinen elokuva

Historiallinen elokuva tarkoittaa elokuvaa, jonka tapahtumat sijoittuvat historiaan. ”Historiallinen” ei siis tarkoita tässä tapauksessa merkkitapausta. Historia-aiheinen dokumenttielokuva ei ole historiallinen elokuva, vaan viimeksi mainitulle on ominaista fiktiivisyys. Se on tarinaelokuva, vaikka se perustuisi tositapahtumille.

On myös tärkeää erottaa toisistaan historiallinen elokuva ja elokuvat, jotka on tehty vuosikymmeniä sitten ja ovat täten osa menneisyyttä. Jokin vanha elokuva, joka sijoittuu omaan nykyhetkeensä, näyttää meistä historialliselta, mutta se ei ole sitä kuin siinä tapauksessa, että sen tarina sijoittuu historiaan elokuvan tekoajankohdan perspektiivistä.

Historialliset elokuvat ovat usein erinomaisia tarinoita historiasta, mutta keskeistä on, että ne kertovat ensi sijassa tekoajastaan, eivät niinkään historiasta, johon niiden tarina on sijoitettu. Tässä mielessä historialliset elokuvat ovatkin aivan samanlaisia kuin muutkin elokuvat. Ne ovat oman aikansa tuotteita: ne kertovat asioista, jotka ovat ajankohtaisia nykyhetkessä. Siksi ne nostavat historiasta esiin aiheita, jotka puhuttelevat nykykatsojaa.

  • Mitä mielestäsi ajankohtaisia teemoja Peruna sisältää?

Historiallinen komediaelokuva

Historialliseen komediaan pätee niin ikään edellä kerrottu, mutta sillä on omat erityispiirteensä ja -tavoitteensa. Nämä jakautuvat kolmeen pääkategoriaan.

Ensimmäinen on parodia, eli ivamukaelma. Historiallinen komedia jäljittelee historiallisen elokuvan tyypillisiä piirteitä tarinoista elokuvallisen esittämisen keinoihin, tavoitteenaan asettaa ne naurunalaiseksi. Katsojina tunnistamme parodian ja nauramme sille, vaikka pitäisimmekin sen kohteena olevista elokuvista.

Toinen tyypillinen piirre ovat tarkoitukselliset anakronismit. Anakronismi tarkoittaa väärään aikaan sijoitettua. Niitä voi esiintyä missä tahansa historiallisessa esityksessä tahattomina, puutteellisesta taustatyöstä johtuvina. Historiallisen komedian anakronismit ovat sen sijaan tarkoituksellisia ja niiden tehtävä on hauskuutta katsojaa niiden tunnistamisella.

Kolmas piirre on historiallisen draamallisen ironian korostaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että katsoja tietää enemmän kuin historiallisen elokuvan henkilöhahmot, koska he ovat lukeneet asiasta historiankirjoista tai vaikkapa toisista historiallisista elokuvista. Historiallinen komedia käyttää tätä draamallista tehokeinoa yleensä liioittelun avulla katsojan hauskuuttamiseen.

  1. Keksi kustakin historiallisen komedian pääpiirteestä jokin esimerkki Perunasta.
  2. Katso alla oleva Peruna-elokuvan kohtaus. Mihin kohtauksen huumori perustuu? Tunnistatko siitä jonkin tai joitakin historiallisen komedian pääpiirteistä?