keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Liike, kehollisuus ja syömishäiriöt

Pieni siskoni -elokuvan tarina kietoutuu monin tavoin liikkeen ja kehollisuuden ympärille. Isosisko Katja on lahjakas taitoluistelija, jonka jalanjälkiä pikkusisko Stella toivoo seuraavansa. Siinä missä Katja voittaa kilpailuja, Stella joutuu pettymään, kun häntä ei valita omasta taitoluisteluryhmästään  kilpailemaan. Liike ja kehollisuus sekä tuo siskoksia yhteen että erottaa heitä – elokuvan alussa yhteiseen ajanviettoon kuuluu muun muassa yhteisiä juoksulenkkejä ja tasapainoilua vaaka-asennossa läheisellä hiekkakentällä. Rento yhdessäolo kuitenkin keskeytyy, kun Katja huomaa, ettei ole mielestään liikkunut tarpeeksi, juoksee pois, ja jättää Stellan yksin pihalle. Tässä käännekohdassa Stella alkaa vähitellen tulla tietoiseksi Katjan syömishäiriöoireilusta.

Elokuvan kantava ulottuvuus, jonka kautta havainnollistetaan henkilöiden välisiä suhteita, ristiriitoja ja tapahtumien kulkua, kietoutuu sanattomaan viestintään ja keholliseen ilmaisuun. Siskosten harrastus taitoluistelu on itsessään kehollista viestintää liikkeen kautta. Etenkin elokuvan alussa Stella ja Katja ovat usein aivan lähellä toisiaan – esimerkiksi kohtauksessa, jossa molemmat makaavat lattialla, ja Katja huijaa Stellaa sanomalla, että Stellan ylähuulessa kasvaa viiksikarvoja. Läheisyys on välillä myös ahdistavaa ja uhkaavaa, etenkin kohtauksissa joissa Katja vannottaa Stellaa olemaan kertomatta syömishäiriöstään vanhemmille.

Kehollisuus tulee elokuvassa konkreettisimmin esiin Katjan vähitellen sairastuessa syömishäiriöön. Syömishäiriöliitto SYLI:n julkaisussa Voisit olla onnellinen: Rohkaisun sanoja sinulle, joka olet sairastunut syömishäiriöön kuvataan syömishäiriöön sairastuneen mielenmaisemaa seuraavasti:

"Syömishäiriö vie ilon elämästä. Se hautaa alleen mielihyvän ja huumorintajun. Ajatukset pyörivät syömishäiriön tahdittamassa maailmassa, ja voi olla vaikea kuvitella, että kukaan ymmärtäisi. Häpeä omasta käyttäytymisestä aiheuttaa salailua, yksinjäämisen tunteita ja eristäytymistä. Itseään vertaa jatkuvasti muihin ja muiden saavutuksiin. Itse ei osaa tai tee koskaan riittävästi. Ulospäin voi esittää vahvaa ja pärjäävää, mutta sisällä asuu synkkyys ja epävarmuus." (s. 11.)

Tehtäviä

1. Pohtikaa elokuvan Pieni siskoni (alkuperäisnimi Min lilla syster) nimeä. Mitä eri asioita sana ’pieni’ elokuvan nimessä voi merkitä? Kumpaan siskoon nimi viittaa – vai kumpaankin? Mitä ’pienenä’ siskona oleminen voi koon tai iän lisäksi tarkoittaa? Elokuva on käännetty englanniksi nimellä My skinny sister. Pohtikaa, millaisia merkityksiä käännösnimi antaa elokuvalle suomen- ja ruotsinkielisiin nimiin verrattuna ja mitä merkityksiä käännös jättää huomiotta.

2. Eritelkää elokuvan kohtauksia, joissa kuvataan siskojen välistä suhdetta sanattomien viestien ja kehollisuuden kautta. Millaisissa kohtauksissa läheisyys tai etäisyys on hyväksyvää, turvallista ja lämmintä? Entä uhkaavaa tai pelottavaa? Entä kuinka Katjan syömishäiriö vaikuttaa sisarusten väliseen (sanattomaan) vuorovaikutukseen?

3. Miksi syömishäiriöitä tarkastellaan usein sukupuolitetusti tytöille tyypillisenä sairautena? Pohtikaa, miksi syömishäiriöt liitetään usein tiettyihin harrastuksiin, kuten balettiin tai taitoluisteluun. Keskustelkaa siitä, millaisena näette tämänhetkiset vartaloihanteet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, elokuvissa tai televisiossa. Voitte etsiä esimerkkejä seuraamistanne televisiosarjoista, elokuvista, lehdistä, musiikkivideoista tai sosiaalisen median profiileista. Voitte myös lukea otteita Katariina Kyrölän ja Hannele Harjusen kirjasta Koolla on väliä! – Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli (2007). Pohtikaa, haastetaanko vartaloihanteita, pitäisikö niitä haastaa ja miten niitä voisi haastaa.

4. Syömishäiriön kehollista kokemusta ei ole välttämättä helppoa sanallistaa. Elokuvassa syömishäiriöön sairastuneen Katjan kokemusmaailmaa kuvataan paitsi ruuasta kieltäytymisen ja riitaisan, ulospäin ahdistuneen käyttäytymisen kautta, myös hienovaraisten ilmeiden ja eleiden perusteella. Keskustelkaa siitä, kuinka erilaiset tunnetilat näkyvät eleissä, ilmeissä ja olemuksessa. Voitte tehdä ryhmissä harjoituksia, joissa esitätte erilaisia tunteita (ilo, suru, ahdistus, pelko, onnellisuus) ilman sanoja.

5. Pohtikaa yllä olevaa lainausta SYLI:n julkaisusta. Voitte myös tutustua julkaisuun laajemmin täällä tai lukea otteita Laura Hakalan toimittamasta kirjasta Siskonmakkarat – Miltä syömishäiriö tuntuu (2000). Keskustelkaa lukemanne pohjalta Katjan sairastumistarinasta elokuvassa. Kuinka syömishäiriö muuttaa siskosten välistä suhdetta? Entä koko perheen dynamiikkaa?