keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Maantieto ja biologia (yläkoulu)

Maantieto

1. Katsokaa kartasta missä Antarktis sijaitsee. Etsikää elokuvassa esiintynyt Oamockin alue. Kuinka kaukana Oamock on merestä?

2. Piirtäkää kartta Antarktiksesta ja sijoittakaa sinne Oamock, keisaripingviinilauma sekä niiden kulkureitti merelle. Voitte selvittää muiden keisaripingviinilaumojen elinalueita ja sijoittaa ne kartalle.

3. Miksi keisaripingviinit valitsivat juuri Oamockin alueen poikasten kasvatusta varten? Miksi ne eivät kasvattaneet poikasia merenrannassa? (V: Oamock on tuulilta suojaisampi paikka kuin merenranta)

 

Biologia

1. Muistelkaa elokuvaa ja täyttäkää keisaripingviinien tietolomake. Keskustelkaa aiheista lopuksi. Voitte tutustua lomakkeeseen myös ennen elokuvaa.

2. Selvittäkää mihin pääjaksoon, alajaksoon ja luokkaan keisaripingviinit kuuluvat. Tutkikaa pingviinien evoluutiota. Miten ne ovat kehittyneet ja mitkä ovat lähimmät sukulaiset? Rakentakaa pingviinien sukupuu.

3. Miten keisaripingviini on sopeutunut elinympäristöönsä (kylmyys ja vesiympäristö)?

4. Antarktis on karu elinympäristö. Miksi keisaripingviinit kasvattavat poikasensa siellä? Mitä hyviä ja huonoja puolia Antarktiksella elämisessä on?

5. Tutustukaa Antarktiksen ja sen merialueen muuhun lajistoon. Tehkää ryhmätehtävänä esitelmä yhdestä lajista, jossa selvitetään lajin elinympäristö, ravinto, sopeutuminen ympäristöönsä sekä uhat.

6. Tutkikaa Antarktiksen vuodenaikojen kiertoa. Minkälaiset olot ovat eri vuodenaikoina? Mitä lajeja tavataan eri vuodenaikoina?

7. Selvittäkää miten ja milloin Antarktis on aikoinaan kehittynyt nykyisenkaltaiseksi.

8. Kirjoittakaa essee ilmastonmuutoksen vaikutuksista Antarktikseen ja keisaripingviinien elämään. Ilmastonmuutoksen sanotaan vaikuttavan enemmän pohjoisnapaan kuin Antarktikseen. Miksi?