keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Kalle Päätalos karriär rönte en motgång på sin första spelning… Planera och gör en affisch åt gruppen. Då du planerar affischen, fundera vad affischen ska berätta om gruppen och vem man vill locka med den. Affischen kan du göra exempelvis med dator, med täck- eller flaskfärger eller genom att klippa ur tidningar. Det är viktigt att fundera på valet av text och bild samt hur affischen ska se ut.

2. Patu föreställer en hård rockkille, och för att styrka sin roll hittar han på många historier.
a. Skriv en lista över de osanningar han berättade? Hur var det i verkligheten?
b. Hurdana lögner eller halvsanningar har du själv hittat på?

3. Fundera på dig själv i olika situationer. Vilka roller har du i sällskap med olika personer hemma? I skolan? På fritiden i dina hobbyer? Med kompisarna?

4. Tänk på någon av filmens personer.
a. Hurdan bild ger han/hon om sig själv för sina kompisar?
b. Hurdan är han/hon enligt dig i verkligheten?
c. Jämför filmens personer med personer i din kamratskrets. Hittas där likadana roller eller personer?

5. I små grupper, hitta på egna rollgestalter och skriv ner dem på papperslappar. Fundera på karaktärsdrag och skriv även dem på papperslappar. Gruppmedlemmarna lyfter i tur och ordning en lapp med rollgestalter och en lapp med karaktärsdrag för rollen. I  de övriga rollerna tas olika gruppmedlemmar allt efter behov. Dramatisera tillsammans en situation där rollgestalten
a. har sin första dag på sommarjobbet
b. firar en kväll med sina kompisar
c. är ute med sin flick- eller pojkvän.
Om en videokamera finns till förfogande kan scenerna videofilmas.
Övningen kan fortsättas t ex genom att ge gruppen sådan information om rollgestalten, som denne själv inte har. Gruppen instrueras att reagera på rollgestalten på basis av denna information. Något föremål som inverkar på skeendet kan också tas med.

6. Intervjua dina föräldrar eller någon annan vuxen.
a. Vilken musik lyssnar han/hon på? Vilkern musik lyssnade han/hon på som ung?
b. Vilken är din favoritgrupp? Jämför era musiksmaker. Vad beror skillnaderna på?

7. Hurdana saker gör ungdomarna i filmen för att bli berömda rockstjärnor?
a. Försök hitta skriverier i tidningarna, som bestyrker den stereotypa bilden av rockstjärnor.
b. Försök hitta skriverier, som berättar om verkligheten bakom kulisserna.

8. Skriv ett kortfattat scenario om en musikfilm som ska förverkligas i år och som du gör manuskriptet på och regisserar.
a. Vilken musik spelas i filmen?
b. Vem är huvudpersonen? Gör en kortfattad beskrivning av intrigen i filmen, en synopsis, med tankstreck.