keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Suomen poliittinen järjestelmä ja puolueet

1. Suomen puoluekartta

Luokka jaetaan ensin 8 ryhmään. Jokainen ryhmä saa itselleen nimetyn eduskuntapuolueen. Puolueet voi esimerkiksi arpoa ryhmien kesken. Lista eduskuntapuolueista löytyy esim. Allianssi ry:n verkkodemokratiahanke Valtikan sivuilta. Jokainen ryhmä etsii perustiedot omasta puolueestaan.

Ottakaa selvää:

  • Missä ja milloin puolue on perustettu.
  • Millainen on puolueen arvomaailma. Mitä asioita puolue ajaa.
  • Montako kansanedustajaa puolueella on
  • Kuka on puolueen puheenjohtaja, entä puoluesihteeri
  • Oliko puolueella ehdokasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa.

Tehkää omasta puolueestanne lyhyt tiivistelmä, jossa edellä mainitut asiat löytyvät.

Kokoontukaa. Esitelkää toisille ryhmille puolueenne. Tehkää opettajan johdolla puoluekartta, jolle sijoitatte puolueet. Päättäkää itse kartan ”koordinaatit.” Jaatteko puolueet esimerkiksi vasemmisto-oikeisto akselille vai suuruusjärjestyksessä?

2. Vaalikampanja

Jakakaa luokka 4-6 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan presidenttiehdokkaan. Loput ryhmästä toimii ehdokkaan kampanjatiiminä. Suunnitelkaa tiimin kesken presidentille kampanjaa. Ottakaa mallia elokuvasta. Miettikää, mitä asioita Sauli Niinistön kampanjaväki pyrki ottamaan huomioon kampanjan suunnittelussa.

Voitte:

a) Miettiä, mitkä ovat oman ehdokkaana tärkeimmät ominaisuudet. Millainen on hänen elämäntarinansa ja miten hyödyntäisitte sitä kampanjassa.

b) Keksiä kampanjamateriaalia. Miettikää, mitä kaikkea julisteiden, pinssien ja lehtisten lisäksi kampanjassa voisi hyödyttää. Millainen on ehdokkaanne some-strategia. 

c) Miettiä ehdokkaanne tärkeimpiä vaaliteemoja. Käyttäkää tässä kohdassa hyväksenne tietoja presidentin asemasta ja valtaoikeuksista.

Laatikaa lopuksi ehdokkaasta ja hänen kampanjastaan lyhyt lehdistötiedote. Mallia voi ottaa esimerkiksi täältä. Jakakaa tiedotteenne muille ryhmille.

Vaalitentti

Valitkaa yhdessä luokan kesken 2-3 teema, jotka ovat mielestänne tärkeitä presidentinvaalikampanjassa. Teemojen on hyvä olla selkeitä ja rajattuja (esimerkiksi: ehdokkaan suhtautuminen tasa-arvoiseen avioliittolakiin tai ydinvoimaan). Etsikää edellisen tehtävän ryhmissä tietoa/keskustelkaa aiheista, joita valitsitte. Järjestäkää sitten vaalitentti, jossa valitut aiheet käsitellään. Tenttiin osallistuvat ryhmien ehdokkaat. Yksi luokasta valitaan haastattelijaksi. Loput ovat yleisöä. Pitäkää tentti riittävän lyhyenä, että yleisön mielenkiinto säilyy. Haastattelija voi halutessaan esittää vastaväitteitä tai yleisö kysymyksiä. 

Äänestäminen

Järjestäkää äänestys ehdokkaiden kesken. Miettikää, mikä vaikuttaa ehdokkaan valintaan. Miettikää samalla, millä keinoilla Sauli Niinistön kampanjatiimi pyrki vaikuttamaan äänestäjiin elokuvassa.

 

Lähteet ja lisätietoa: