keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Metsät ja ilmastonmuutos? Terveyttä metsästä? Metsät ja tulevaisuuden teknologia? Vaatteita puusta? Ekosysteemipalvelut? Älyä metsästä? Metsien uhanalaisuus?

Tiedekeskus Pilkkeen tuottamassa PlayDecide Metsien kestävä käyttö -pelisovelluksessa pohditaan keskustelupelin keinoin sitä, miten metsien ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää käyttöä on mahdollista toteuttaa käytännössä. Kuinka metsiin kohdistuvat ristiriitaiset tarpeet voidaan sovittaa yhteen?

PlayDecide Metsien kestävä käyttö -peli sopii hyvin opetuskäyttöön yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Pelistä on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio. Se sopii hyvin vaikkapa vieraskielisen metsäsanaston opiskeluun. Keskustelu, omien mielipiteiden perustelu ja toisten mielipiteiden kuuntelu ja ymmärtäminen ovat myös hyviä viestinnän harjoituksia. Peli pelataan 4-8 hengen pienryhmissä ja yhden pelin kesto on 60-80 minuuttia.

Peli ja peliohjeet

PlayDecide on Euroopan tiedekeskusjärjestön, Ecsiten, projekteissa kehitetty keskustelupeli, jonka avulla voi käsitellä helppotajuisesti ajankohtaisia tieteellisiä ja tietopohjaisia aiheita. Pelaajat oppivat ilmaisemaan kantansa tieteen ja teknologian herättämiin kysymyksiin sekä etsimään yhdessä niihin ratkaisuja. Pelistä löytyy useita erilaisia teemoja geenimanipulaatiosta ilmastonmuutokseen.
PlayDecide Metsien kestävä käyttö -pelin valmistumisen on mahdollistanut Suomen Metsäsäätiön apuraha.

Pelin kulku

1. Valmistelut.
Tulosta pelikortit ja pelialustat.

2. Aloittaminen.
Jokaisella pelaajalla on edessään pelialusta.
Kerrataan keskusteluohjeet (jokaisella on oikeus mielipiteeseen) ja ohjaaja jakaa keltaiset kortit (kuka tahansa voi nostaa keltaisen kortin ja keskeyttää keskustelun, jos katsoo, että kaikki eivät toimi ohjeiden mukaan).

3. Pelin 1. vaihe – tietojen kerääminen ja jakaminen
Pelaajat lukevat pelialustan vasemmassa reunassa olevan johdannon.
Ohjaaja kertaa pelivaiheen kulun ja jakaa tarina-, tieto- ja näkökulmakortit:

–          Tarinakorteissa esitellään erilaisia ihmisiä, joilla jokaisella on jonkinlainen suhde metsään ja metsien käyttöön.

–          Tietokorteissa kerrotaan erilaisia metsiin ja metsien käyttöön liittyviä tietoja.

–          Näkökulmakorttien väitteet haastavat pohtimaan ja keskustelemaan.
Pelaajat valitsevat omat kortit ja esittelevät ne ryhmälle.

4. Pelin 2. vaihe – keskustelu
Pelaajat keskustelevat eri näkemyksistä ja puolustavat omia näkökulmiaan. Pöydän keskelle laitetaan sellaiset kortit, joista ryhmä on samaa mieltä ja jotka heijastavat ryhmän näkemystä.
Kortit voivat tässä vaiheessa olla keskenään ristiriitaisia.

5. Pelin 3. vaihe – ryhmän yhteinen kanta
Ohjaaja jakaa ryhmän kannanottopaperin. Ryhmissä tutkitaan pöydän keskelle koottuja kortteja. Muodostavatko ne jonkun kolmesta valmiista kannanotosta?
Onko olemassa kanta, johon kaikki voivat yhtyä? Jos ei, ryhmä voi laatia yhdessä oman (neljännen) kannanoton.

6. Pelin päätyttyä tulokset voi syöttää PlayDecide-pelin www-sivulle. Sivuille on kerätään PlayDecide -pelien tuloksia eri aihepiireistä ympäri maailmaa.