keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Rajan symboliikka ja realismi

Terijoen Rajajoki, jota myöskin Perä-
Kuokkalaksi kutsuttiin, oli Terijoen pitäjän ja koko Suomenkin kaakkoisin kylä, rajoittuen 
lännessä Ollilan kylään, etelässä 
Suomenlahteen, sekä idässä ja pohjoisessa 
valtakunnan rajana olleeseen Rajajokeen. 
Valtakunnan rajan välitön läheisyys ja sen 
vaihtelut eri aikakausina toivat oman 
leimansa rajakylän elämään. Rajajoelta oli 
matkaa Terijoen keskustaan 18 km, Viipuriin 
96 km ja Pietariin 35 km. 
(http://www.terijoki.info/rajajoki.htm) 
 
Rajajoki on vuosisatojen aikana toiminut 
monien alueiden välisenä rajana, josta joki on 
saanut myös nimensä. Joen katsottiin 
perinteisesti jakaneen Karjalan ja Inkerin. 
Ensimmäinen raja joelle tuli vuonna 1323 
Pähkinäsaaren rauhassa. Stolbovan 
rauhassa vuonna 1617 Ruotsi siirsi rajaansa 
pidemmälle itään, mutta Suomen raja Inkeriä 
vastaan pysyi joella. Vuoden 1721 
Uudenkaupungin rauhan jälkeen joki oli 
Viipurin ja Pietarin kuvernementtien rajana 
vuoteen 1812, Suomen suuriruhtinaskunnan 
ja Venäjän rajana 1812-1917 sekä itsenäisen 
Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton rajana 
1917–1940 (ja käytännössä vielä jokisuun 
osalta jatkosodan aikana 1941-44). Tosin 
vuonna 1864 raja siirtyi Rajajoen asetehtaan 
luovutuksen yhteydessä siten, että 
Siestarjärvi ja pieni osa joen alajuoksua jäi 
kokonaan Venäjän puolelle. Uutena rajana oli 
tämän jälkeen pieni laguuni ja keinotekoinen 
kaivanto, joka yhtyi Rajajokeen. Tätä 
kaivantoa pitkin joen pituudeksi tulee vain 
noin 60 kilometriä. Nykyään joen yläjuoksu on 
Viipurin piirin ja Seuloskoin piirin rajana. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Rajajoki) 
 
 
1. Raja 1918 -elokuvan tapahtumat 
sijoittuvat joen ja sen yli menevän sillan 
ympärille. Molemmilla – niin joella kuin 
sillalla – on voimakasta symboliarvoa. 
Pohtikaa yhdessä mitä ne kuvastavat 
yleisesti, entä elokuvassa Raja 1918? 
 
2. Konkreettisesti Raja 1918 kertoo valtion 
rajasta Venäjän ja itsenäistyneen Suomen 
välillä, mutta raja on myös punaisen ja 
valkoisen, naisen ja miehen, suomalaisen 
ja venäläisen, suomenkielisen ja 
ruotsinkielisen, laillisen ja laittoman, 
moraalisen ja moraalittoman, aatelisen ja 
talonpojan, käskijän ja käskettävän jne. 
välillä. Pohtikaa millä tavalla rajat 
nousevat esille tai miten niitä rikotaan eri 
kohtauksissa elokuvan henkilöiden välille. 
 
 
3. Elokuvan käsikirjoittaja Aleksi Bardy 
on sanonut, että motiivi lähteä tutkimaan 
Rajajoen tapahtumia löytyi nykyajasta. 
Sisällissotia ja valtion sisäisiä konflikteja 
löytyy lähihistoriasta ja nykyhetkestä. 
Suomen kansalle sisällissota ajoittuu 90 
vuoden taakse. Entä muualla maailmassa? 
Pohtikaa missä maissa sisällissota ja 
aseelliset konfliktit ovat tätä päivää tai 
lähihistoriaa.
 
(Esim. Sudan, Balkanin niemimaa; entisen 
Jugoslavian alue, Tšetšenia, Pohjois-Irlanti, 
Afganistan jne.) 
 
4. Piirtäkää Suomen nykyiset rajat 
valkoiselle paperille ulkomuistista. 
Vertailkaa näkemyksiänne ”oikeaan” 
Suomi-neitoon. Ottakaa rinnalle myös 
historiallisia karttoja. Miten Suomi-neidon 
muodot ovat muotoutuneet historiamme 
aikana. Miksi? 
 
5. Suomen 90-vuotisjuhlavuonna tehtiin 
kaksi Suomen historiasta kertovaa 
elokuvaa: Raja 1918 ja Tali-Ihantala 1944. 
Raja 1918 kuvaa keinotekoista ja 
väkivaltaista rajan rakentamista sinne 
missä rajaa ei ole ollut. Tali-Ihantala 1944 
kertoo rajojen rankasta puolustamisesta. 
Mitä valtion raja merkitsi vuosina 1918 ja 
1944, entä nyt? 
 
(Lisää materiaalia aiheeseen Tali-Ihantala 1944 –
elokuvan oppimateriaalissa)