keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

1. Teuvo Tulion suuria tunteita täynnä olevia elokuvia määrittää luontevimmin melodraaman lajityyppi. Mutta mikä on melodraama, miten se eroaa vaikkapa draamasta? Mitä ajattelette kun johonkin elokuvaan lyödään melodraaman leima, herättääkö nimitys positiivisia vai negatiivisia mielleyhtymiä? Laatikaa oma määritelmänne melodraamalle.
 
Elokuvamelodraaman juuret ovat teatterissa ja kirjallisuudessa sekä erityisesti oopperassa, mistä kertoo jo sanan alkuperäinen merkitys melos (musiikki) + draama. Sen kasvualustaa on ranskan vallankumouksen jälkeinen perinteiset arvot ja instituutiot kyseenalaistava ilmapiiri. Melodraamasta tuli 1800-luvun mittaan moraalin jäsentämisen ja määrittelyn väline. Hollywoodin unelmatehtaassa melodraama oli 1940-1950-lukujen suosituimpia genrejä ja onhan kaikkien aikojen menestyneimpiin elokuviin kuuluva legendaarinen Tuulen Viemää puhdasverinen melodraama. Teuvo Tuliolle tyypillinen ”melodramaattinen mielikuvituksen” tunnusmerkkejä on kärjistää ristiriidat ja erilaiset suhteet, kuten luokkaerot jyrkiksi vastakohdiksi.
 
Teuvo Tulion suhteesta melodraamaan voi lukea enemmän kirjasta Tulio. Levottoman veren antologia.
  • Miettikää mitä melodraamoja olette nähneet ja valitkaa niistä yksi jonka haluatte esitellä muille. Kertokaa esittelyssänne mikä tekee valitsemastanne elokuvasta melodraaman ja miksi juuri se on jäänyt erityisesti mieleenne. 
  • Eritelkää elokuvasta Rakkauden risti melodraaman tunnusmerkkejä. Mikä tekee siitä juuri melodraaman ja miksi se ei ole esimerkiksi draama tai trilleri?
Melodraaman merkkejä ovat mm. joko tai-asetelmat, vastakkainasettelut, kärjistykset, elämää suuremmat tunteet sekä tuhoon tuomitun, roihuavan rakkauden teemat. Jo alkutekstien aikana myrskyävä meri virittää katsojan melodraaman tunnelmiin. Oppilaat voivat pohtia miten elokuvassa rakennetaan melodraamalle tyypillisiä elementtejä, esimerkiksi luomalla vastakkainasettelua puhtaan luonnollisen maaseudun ja vaarallisen paheellisen kaupungin välille.
 
2. Millaisia avainkuvia, johtoteemoja ja symboleja löydätte elokuvasta? Mitä niillä kerrotaan?
 
Rakkauden ristin päähenkilö on Tulion monessa elokuvassa keskipisteessä oleva langennut nainen, jonka viattomuus tuhoutuu hänen joutuessaan miesten maailmaan. Miehisen maailman kuvallisia symboleja ovat majakka ja kaupunki kun taas naisen olemusta symboloivat luontokuvat. Tulio käytti elokuvissaan paljon luontosymboliikkaa, jota Rakkauden ristissäedustavat myrskyävä meri ja ukkonen. Elokuvan nimikkomaalaus on myös keskeinen symboli, joka tuo esiin viattoman naisuhrin tematiikan. Samantyylinen kuvakieli ja teemat toistuivat monissa hänen elokuvissaan.
 
Lisää melodraamasta: 
  • Toiviainen, Sakari 1992: Suurinta elämässä – elokuvamelodraaman kulta-aika. Helsinki: VAPK-kustannus.