keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ensimmäinen maailmansota ja elokuvaohjaaja Jean Renoir

Ennen elokuvan katsomista

Renoir-elokuvan tapahtumat sijoittuvat Raskaan, aikaan, jolloin käytiin ensimmäistä maailmansotaa. Tarkista ennen elokuvan katsomista tietosi ensimmäisestä maailmansodasta hankkimalla tietoa seuraavia apukysymyksiä hyödyntäen.

  • Minkä vuoksi sota syttyi? Mitkä valtiot osallistuivat sotaan ja miksi?
  • Miten ensimmäisessä maailmansodassa sodittiin?
  • Miten sota päättyi ja mitkä olivat sen seuraukset?
  • Miten sota heijastui tuleviin historiallisiin tapahtumiin Euroopassa ja maailmalla laajemmin?

Elokuvan katsomisen jälkeen

  • Millä kaikin tavoin ensimmäinen maailmansota ilmeni elokuvassa?
  • Millainen asennoituminen sotaan oli haavoittuneilla taiteilija Renoirin pojilla? Entäpä muilla Renoirin perhekunnan jäsenillä?
  • Miten sota ylipäätään vaikuttaa kotirintamalla eli ihmisiin, jotka ei osallistu varsinaisiin sotatoimiin? Entäpä itse sotilaisiin? Miten kokemukset eroavat toisistaan?

Elokuvan keskeinen hahmo oli taiteilija Pierre-Auguste Renoirin poika Jean Renoir (1894–1979). Jeanista tuli sittemmin kuuluisa elokuvaohjaaja, joka työskenteli niin Ranskassa kuin Yhdysvalloissa. Muistatko miten Jeanin kiinnostus elokuvia kohtaan ilmeni elokuvassa? Jean Renoir oli mukana toteuttamassa yli 40 elokuvaa. Hänen tunnetuimpiin teoksiinsa kuuluu elokuva Suuri illuusio (La Grande Illusion) vuodelta 1937. Se käsittelee juurikin ensimmäistä maailmansotaa; elokuvaan sanoma on humanistinen ja pasifistinen eli se ottaa kantaa rauhan ja inhimillisyyden puolesta.

Tehtävä: Jean Renoir, elokuva ja ensimmäinen maailmansota

Syvennä tietojasi elokuvaohjaaja Jean Renoirista. Käytä apunasi näitä linkkejä, joiden kautta pääset Suuri Illuusio -elokuvan traileriin ja lyhyeen videopätkään, jossa Jean Renoir itse kertoo omasta elokuvastaan. Videopätkät ovat englanninkielisiä!

  • Mitä elokuvassa Suuri illuusio tapahtuu?
  • Miten Renoir on käsitellyt elokuvassaan ensimmäistä maailmansotaa ja miksi?
  • Miten arvelet Renoirin omien sotakokemusten vaikuttaneen tulevaan uraan ja näkemyksiin ihmisistä ja maailmasta?

Tehtävä: Kirje rintamalle

Sotilaiden ja läheistensä toisilleen kirjoittamat kirjeet ovat nousseet tärkeiksi tutkimuslähteiksi, kun on haluttu tutkia miten sota vaikuttaa arjessa ja tavallisten ihmisten elämässä. Suomessa on tutkittu mm. toisen maailmasodan kirjeenvaihtoa juuri em. tarkoituksessa.

Selvitä tarkemmin miltä elämä ja arki vaikuttivat joko ensimmäisen tai toisen maailmansodan aikaan joko Ranskassa tai vaikkapa täällä Suomessa. Miten elettiin? Mitä syötiin? Mitä pelättiin? Miten iloittiin? Miten sotaan ylipäätään suhtauduttiin? Kirjoita mielikuvituskirje tai -kortti jollekin rintamalla olevalle läheiselle. Keksi myös kenen roolissa kirjeen tai kortin kirjoitat. Käytä apunasi myös elokuvan juonta ja kertomusta!