keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Revontulten räppäri 2023. Kuva: Antti Saario. DocArt.
 1. Miten saamelaisuus näkyy dokumenttielokuvan perusteella Mihkkun elämässä ja mitä hän ajattelee siitä?

 2. Millaisia esimerkkejä dokumentissa on siitä, miten saamen kielet ja kulttuuri elävät nykyajassa? Mitä uhkia ne kohtaavat?

 3. Minkälainen luontosuhde Mihkku Laitilla on dokumentin perusteella?

Poronhoito

 • Mitä saat tietää poronhoidosta?
 • Minkälaiselta työltä poronhoito vaikuttaa?
 • Mitä haasteita siinä? Mikä vaikuttaa mukavalta?

Kieli

 • Mitä saamen kieltä Mihkku Laiti puhuu?
 • Miksi kaikki saamelaiset eivät puhu saamea?
 • Selvitä, mitä kahta muuta saamen kieltä Suomessa puhutaan ja kuinka monta puhujaa eri kielillä on. (Tietoa löytyy esimerkiksi www.oktavuohta.com-sivustolta.)
 • Minkälaiseksi arvelet eri saamen kielten tulevaisuuden? Miten uhanalaisten kielten tulevaisuutta voisi turvata? (Lisätietoa löytyy esimerkiksi Ylen artikkelista Saamen kielten elvyttämiseen otettu mallia maailmalta – kielet vaarassa sammua | Yle Uutiset)

Identiteetti

1. Mihkku Laiti vertaa saamelaisuutta kotiin (ruoktu). Keksi vertauksia omalle identiteetillesi.

2. Keskustelkaa identiteetistä:

 • Minkälainen merkitys jonkin kielen osaamisella voi olla nuoren identiteettiin – entä sillä, jos ei osaa vanhempansa puhumaa kieltä?
 • Minkälaisia asioita vähemmistöön kuuluva nuori tai kahden/useamman kulttuurin vaikutuspiirissä elävä nuori mahdollisesti pohtii?
 • Miten musiikilla voi ilmentää omaa identiteettiään?
 • Miksi omakieliset idolit ovat tärkeitä lapsille ja nuorille? Miksi esikuvat ovat erityisen tärkeitä vähemmistöryhmille?